Tag

Mal

‘Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama’ mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, güvenlik Müdürlüğünde polis memuru olarak vazife yaptığı devirde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda “belirlenen durum ve müddetlerde mal bildiriminde bulunmamak yahut gerçeğe ters bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek” fiilini işlediğinden bahisle güvenlik Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7/A-4 unsuru uyarınca “12 ay uzun müddetli durdurma cezası” ile cezalandırılmasına ait sürece karşı açılan davada kararını verdi.