Tag

Koşul

AYM’nin, infaz yasasının iptali isteminin reddine ait kararının münasebeti yazıldı

CHP, birinci olarak yeni infaz yasasının “şekil yönünden” iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuş, bu 17 …

Yaşı bekleyen bayan memur, hangi halde yetim aylığı alabilir?

Hizmet yılını doldurup yaşı bekleyen bayan memurlar, bu müddet içerisinde yetim aylığı alabilirler… 5434’e tabi memurların ve emeklilerinin …

Danıştay’dLahza bireye Özel ilanları engelleyecek Kıymetli karar!

Dava konusu olayda; üniversite tarafındLahza Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anailim Kolunda ilLahza edilen Doçent takımında; “Ortopedik …