Tag

Kesinti

5510’a tabi memurlar Amele yahut esnaflık hizmetlerini birleştirince SGK kesintileri artar mı?

2008 sonrası memurluğa başlayanlarda da hizmet bütünleşmesi Gerekli bir süreçtir. Bu sürecin yapılması hem kişinin Yekün hizmetinin ortaya …

5510’a tabi memurlarda da, özeldeki hizmet müddetleri için, intibak uygulaması var mı?

5510 sayılı Kanunda, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda olduğu üzere emekli keseneğine temel aylık tabiri bulunmaz. 5510 sayılı Kanunda …