Tag

Hakkı

Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak

Türkiye genelinde kamuda çalışan 458 bin kontratlı işçiye takıma geçiş imkanı tanıyan Yasa teklifi Meclis’ten geçti. İşçi, rastgele bir bekleme mühletine tabi olmadan direkt doğruya bulundukları kurumlarda memur takımına geçecek. Takıma geçen çalışanın kontratlı olarak çalıştığı yıllar 3+1 formülüne iç edilecek. Takım hakkı kazanan işçi dört Yıl müddetle Öbür bir yere atanamayacak.

5434 ve 5510’a tabi çalışanların hizmet birleştirme süreçleri nasıl olmaktadır?

Hizmet birleştirme, kısaca şahısların çalışma hayatlarındaki farklı statülerde geçen bütün çalışmaların bütünleştirilip Biricik bir statü …