5434 ve 5510’a tabi çalışanların hizmet birleştirme süreçleri nasıl olmaktadır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Hizmet birleştirme, kısaca şahısların çalışma hayatlarındaki farklı statülerde geçen bütün çalışmaların bütünleştirilip Biricik bir statü üzerinden aylık bağlanması sürecidir.

Örnek; 10 Yıl esnaf, 5 Yıl personellik, 10 yılda memurluk yapan kişinin toplumsal Emniyet hakkı bu hizmetlerin toplamı üzerinden olacaktır. Yani 25 Yıl hizmet temel alınacaktır.

2008 YILI EKİM AYINDAN önce ÇALIŞMASI OLANLAR

Kişinin 2008 öncesi hizmeti Mevcut ise (memur, emekçi, Bağ-Kur) hizmet birleştirmesi eski mevzuata nazaran, yani nihayet 7 yıldaki en Fazla hizmetin geçtiği kuruma nazaran yapılmaktadır. Bu durumda olanlar hakkında 2829 sayılı Toplumsal Emniyet Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında kanun kararları uygulanmaktadır

2829 sayılı kanun Husus 8 Kararı ile aylık bağlayacak kurumun tespiti yapılmıştır. Unsur hükmü:” Birleştirilmiş hizmet mühletleri toplamı üzerinden, ilgililere; nihayet yedi yıllık fiili hizmet mühleti içinde fiili hizmet müddeti Çok olan kurumca, hizmet müddetlerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet müddetlerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına nazaran aylık bağlanır ve ödenir.

Ancak, malullük, vefat, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa nazaran ıslak haddinden re’sen emekli olma ,süresi kanunla belirlenen görevlere atanma yahut seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet müddetlerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca,kendi mevzuatına nazaran aylık bağlanır.”

HÜKMÜN YORUMU:

Birleştirilmiş hizmet müddetleri toplamı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) üzerinden;

– nihayet yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet müddeti Çok olan Kuruluş (SSK, Bağ-Kur yahut Emekli Sandığı gibi)

– nihayet yedi yıllık hizmetleri içerisinde SSK, Bağ-Kur yahut Emekli Sandığı hizmetlerinin eşit olması halinde ise nihayet defa tabi olunan Kurum,

Mevzuatına ait kararlar uygulanmaktadır. (506 Sayılı Kanun, 1479 sayılı kanun yahut 5434 sayılı kanun gibi)

Bu kanunda nihayet sefer tabi olunan Kurum mevzuatına nazaran süreç yapılacak olanlar ayrılmış, bu kümeye girenlerde nihayet yedi yıllık hizmet hesabı yapılmamaktadır. Bu durumlar;

– Malullük,- Vefat,- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa nazaran ıslak haddinden re’sen emekli olma,- Müddeti kanunla belirlenen görevlere atanma yahut seçilme,- Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi,

Halleridir. Buna nazaran de ilgililere hizmet müddetlerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına nazaran aylık bağlanmaktadır.

ÖRNEK ; 02.06.2000 – 02.06.2019 tarihleri ortasında 19 Yıl SSK.lı hizmeti olan bir kişi, 15.03.2020 tarihinde devlet memuriyetine girmiş olsun, 13.03.2025 tarihine kadar 5 Yıl çalıştıktan sonra emekli olsun. Bu şahıs hakkında nihayet yedi yıllık hizmet mühletinin yarısından fazlası Devlet memurluğunda geçen mühleti olduğundan, şahıs hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa nazaran emekli aylığı bağlanacaktır.

2008 YILI EKİM AYINDAN SONRA BİRİNCİ sefer ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR

İlk defa 2008’den sonra işe başlayan memur 5510 sayılı Kanuna tabi olacak. Bu kanundaki karara nazaran ise, sigortalılık mühleti en Fazla hangi statüde geçmiş ise o statüden emekli olacaktır. Bu durumda olanlar hakkında 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu kararları uygulanmaktadır.

5510 sayılı kanun Husus 53 kararı ile aylık bağlayacak kurumun tespiti yapılmıştır. Unsur kararı:

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci sefer sigortalı sayılanlardan 4 üncü unsurun birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en Çok sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet müddetlerinin eşit olması ile malüllük ve mevt halleri ile ıslak haddinden re’sen emekli olma, müddeti kanunla belirlenen görevlere atanma yahut seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise nihayet sigortalılık hali temel alınır.”

HÜKMÜN YORUMU:

En Çok sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali,

– Hizmet müddetlerinin eşit olması ile malüllük ve mevt halleri ile ıslak haddinden re’sen emekli olma, müddeti kanunla belirlenen görevlere atanma yahut seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise nihayet sigortalılık hali,

Esas alınacaktır.

Bu uygulama 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı kanun kapsamında birinci sefer sigortalı olanlar hakkında uygulanacaktır.

ÖRNEK ; 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra 15,12,2009 tarihinde sigortalı misyona girmiş bir kişiyi ele alalım. 15.12.2009 – 07.12.2033 yılları ortasında 24 yıllık bir mühleti var, bu şahıs daha sonra 08.03.2034 tarihinde devlet memurluğuna girmiş ve 08.03.2038 tarihinde emekli olmuştur. Bu şahıs hakkında 5510 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararı uygulanacak ve nihayet yedi yıllık hizmetlerine bakılmadan bütün hizmetleri dikkate alınacağından, bütün hizmetlerde de sigortalı müddeti daha Çok olduğundan bu şahıs hakkında halk vazifelisi yani devlet memuru olarak değil sigortalı olarak aylık bağlanması süreci yapılacaktır.

SONUÇ:

5434 e göre nihayet yedi yıllık hizmete nazaran aylık bağlanacak statü belirlenmekte,

5510 a nazaran ise bütün çalışma mühletleri içerisinde en Çok geçen statü Kıymetli olmaktadır.

Hizmet birleştirmesi için en Müsait Vakit emeklilik öncesi midir?

Hizmet birleştirmesinin yapılması emeklilik öncesinde ve de birinci memuriyete giriş sırasında Kurumlarca/kişilerin müracaatları sonucunda yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir