Giresun Vilayet özel Yönetimi 3 İç denetçi alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

GİRESUN VİLAYET özel İDARESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İÇ DENETÇİ ALİM İLANI

Giresun II özel Yönetiminde istihdam edilmek üzere aşağıda adedi ve derecesi belirtilen takımlara, 5018 Sayılı halk İdaresi ve Denetim Kanunu’nun ilgili kararları uyarınca dahil Denetçi alınacaktır.

I-GENEL VE özel KOŞULLAR:

a)6ö sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen koşulları taşımak.

b)İç kontrol Uyum Heyeti tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

c)Kamu yönetimlerinde kontrol elemanı olarak en az beş Yıl yahut dahil kontrol Uyum Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz Yıl çalışmış olmak.

d)Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

e)Hazine ve Maliye Bakanlığı İç kontrol Uyum Şurası tarafından düzenlenen halk dahil Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

DNaklen atanma talebinde bulunanlar için rastgele bir kurumda İç denetçi olarak misyon yapıyor olmak yahut bir halk kurumunda çalışmakta olup İç denetçi sertifikasına sahip olmak.

ILBAŞVURU MÜDDETİ VE YERİ:

Adayların müracaatlarını 15.02.2021 – 15.03.2021 tarihleri ortasında, Giresun Vilayet özel Yönetimi İnsan Kaynakları e Eğilim Müdürlüğüne şalisen yapmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başı uru Adresi: Giresun Vilayet özel Yönetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Tewaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Kat :1 Merkez/GİRESUN

Tel : 0 454 215 75 71 -72 Dahili:2632

III-BAŞVURU İÇİN İSTENEN DOKÜMANLAR:

-Özgeçmiş

– Mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylısı

– 1 rkek Namzet lar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

– halk dahil Denetçi Sertifikası aslı yahut noter onaylısı

– Naklen atanacaklar için onaylı hizmet belgesi

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– fotoğraf (2 Adet)

1V-BAŞVT R ULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Müracaatların ilan edilen takım sayısından Çok olması halinde sıralama;

halk dahil Denetçi Sertifika Puanının % 50’sinin,

Yabancı lisan İmtihan Puanının % 30’nun

l isans Mezuniyet Notunun (İOO’lük sisteme göre) % 20’sinin sax isal kıymetleri toplanarak Namzet sıralaması yapılacaktır

Değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar vvuv.gircsııııilozelidare.go ,tı adresinden ilan edilecektir. Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Gerekli dokümanları tamamlamak suretiyle Yönetimimize şahsen teslim etmeleri gerekmekledir Dokümanların teslimini müteakip Nakil işlei|ilerrytrpHjı, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde Namzet vazifesine başlamaky/SiTuidftdır. müddet içerisinde vazifeye başlamayanlar haklarını kaybederler. ___

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir