Tag

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

OHAL, Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

OHAL, Kapsamında Yargı Alanında Alınan Önlemlere Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

OHAL, Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Kararname Yayımlandı

OHAL, Kapsamında Yargı Alanında Alınan Önlemlere Ait Kararname Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Milli saraylar idaresi başkanlığı 92 kadro ihdas edildi

MİLLİ SARAYLAR YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ …

Kültür ve Turizm Bakanlığı 53 kadro ihdas edildi

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 112 MADDE 1- 1 …