OHAL, Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 03, 2023 Yorum Yok

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ Vaziyet KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN ÖNLEMLERE AİT CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 145

MADDE 1- 120 sayılı Harika Vaziyet Kapsamında Yargı Alanında Alman Önlemlere Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) 6/2/2023 tarihi prestijiyle yerleşim yeri onuncu fıkrada sayılan yerler olan gerçek ve hukukî şahısların keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz müddetleri 9/6/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur.”

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir