Tag

Anayasa

AYM bir hükmü iptal ederse uyuşmazlık nasıl çözülür?

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, rektör olarak misyon yaptığı devirdeki fiilleri nedeniyle davacının, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 9. unsurunun 1. fıkrasının (m) bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ait Yükseköğretim Heyeti Yüksek Disiplin Heyeti kararının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.

AYM, Başkanvekilliğine, Hasan Tahsin GÖKCAN’ın yeniden seçilme kararı yayımlandı

AYM, Başkanvekilliğine, Hasan Tahsin GÖKCAN’ın tekrar seçilme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10. ve 11. hususlarının iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.

Beştepe’de Anayasa toplantısı: Teklif Meclis Başkanlığına sunuluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de Anayasa toplantısı yapıldı. Meclis Lideri Mustafa Şentop ile eşitlik Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı dorukta Meclis’e sunulacak Anayasa teklifi görüşüldü. 24’üncü ve 41’inci unsurlarda de değişiklik yapılması beklenen teklifle, başörtüsüne anayasal garanti getirilecek

Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!

ALTILI Masa’nın başkanları bugün bir Defa daha bir ortaya geliyor lakin bu toplantıda cumhurbaşkanı adayı değil, yeni anayasa değişikliği önerisi açıklanacak. Bilkent Otel’deki toplantıya 250 gazeteci Davet edildi. 150 sayfalık taslakta var anayasanın 85 unsuru değiştirildi. Taslakta parlamenter sistem getirilirken, cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlanıyor ve tekrar sembolik duruma getiriliyor.