Engellilikten Dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen vazifede müracaat yapma kuralı var

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

SORU: Merhaba, 2018’de rapor aldım. 2.10.2025 yılında 18 yıldan ve 4680 günden emekli olabileceğim soylendi. Prim günlerimi doldurup memurluktan istifa edip emekliliğimi bekleyebilir miyim ya da emekliliğimi faal memurluk yaparak mı beklemek zorunda mıyım?çok tşk.

CEVAP: Vazifede iken rapor Meydan memur istifa ettikten sonra engellilikten Dolayı aylık talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur engellilikten Dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunamaz. Engellilikten Dolayı yaşlılık aylığı bağlanması talebini fiilen misyonda iken yapması gerekmektedir.

Memurların engellilik durumlarından Dolayı toplumsal güvenlikte emeklilik haklarını kazanmada;
Engellilik mevzuatına Müsait olarak memurluğa başlama,
Misyona başladıktan sonra engelli hale gelme,
hallerinde gerek 5434 sayılı Kanunda, gerekse 5510 sayılı Kanunda aranılan koşullar farklı olmaktadır.

5434 e nazaran engellilik kaideleri;

5434 e tabi olan memurlar 2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluğa başlamış bireylerdir.

5434 de engellilik mevzuatına tabi olarak işe başlamış olan memurlar, engellilik oranları en az % 40 oranında olduğundan 15 Yıl hizmetlerini tamamladıklarında ıslak koşulu aranmadan emekli olabilmektedirler. Ayrıca, sigortalılık müddetini doldurma kaidesi bulunmaz.

5434 de, engellilik mevzuatından yararlanarak aylık talebinde bulunmak için kesinlikle memur olarak fiilen vazife yaparken talepte bulunmaya yönelik kararlar bulunmaz. Fakat, SGK uygulamalarında aylık talep tarihinde vazifede koşulu aranmaktadır. Fakat, açılan davalar sonucunda mahkemelerce 5434 de engelleyici karar olmadığı gerekçesiyle engellilikten Dolayı aylık talebinin misyonda olmadan da yapılabileceği kararları verilmektedir. Bu durum yalnızca 5434 e mahsus olup, 5510 da Aleni karar bulunduğundan, yani engellilikten Dolayı aylık talep etmek için ön kural kesinlikle memur olarak vazifede bulunma hali aranmaktadır.

5510 a nazaran engellilik kuralları;

5510 sayılı Kanunla vazifeye başladıktan sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkan memurlar için engelliliklerinden Dolayı emeklilik hakkı verilmiştir. Bunun kuralları da;

– Birinci Sefer 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış olanlar için 5510 sayılı kanun Unsur 28 kararı uygulanır ve bu karara nazaran;

Görevde iken alınmış olan sıhhat şurası raporları Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Kurulunca incelenmesi sonucunda memurun çalışma gücündeki kayıp oranının;

% 50 ila % 59 ortasında olanlar en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

% 40 ila % 49 ortasında olanlar da en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

Şartları aranmaktadır.

Bu durumda, engellilikten Dolayı yaşlılık aylığı için hem hizmet mühletinin hem de sigortalılık mühletinin tamamlanması gerekmektedir.

Ayrıca, bu formda yararlanma kuralları içerisinde, misyonlarıyla ilişiklerinin kesilmesi için kesinlikle bir İstek olması ve emeklilik sevkinin yapılması gerekmektedir. Yani, bu halde memurun hali hazırda vazifede iken bu koşullardan yararlanması gerekmektedir. Münasebetiyle, hizmet müddetini tamamlayıp sigortalılık müddetini istifa ettikten sonra tamamlama sistemi engellilikten Dolayı aylık bağlanması sürecinde uygulanmaz. .

-2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluğa başlamış olanlar için 5510 sayılı kanun Süreksiz Husus 4 kararı uygulanır ve bu büsbütün 5434 e tabi memurlar içindir;

2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluğa başlamış olanlar için de 5434 de olmayan ve birinci Defa 5510 la getirilen ve vazifede iken çalışma gücü kaybı ortaya çıkan memurlar için de engelliklerinden Dolayı yaşlılık aylığı bağlanması hakkı sağlanmıştır. Bu kaideler da;

Sosyal Emniyet Kurumu sıhhat Kurulunca incelenmesi sonucunda memurun çalışma gücündeki kayıp oranı;

% 50 ila % 59 ortasında olanlar için, en az 5760 gün,

% 40 ila % 49 ortasında olanlar da, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kuralı aranır ve bu durumda olanlar için ayrıca bir sigortalılık müddeti aranmaz. Lakin, bu kaidelerden yararlanmak için memurun aylık talep tarihinde kesinlikle memur statüsünde çalışma kuralı da aranır. Yani, vazifesinden ayrıldıktan sonra açıkta iken aylık talebinde bulunamaz.

Sonuç bağlamında kıymetlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluk hizmetiniz varsa ve misyona başladıktan sonra çalışma gücü kayıp oranınıza nazaran yalnızca hizmet müddeti aranır, sigortalılık müddeti aranmaz, LAKİN bu halde aylık bağlanması talebinde bulunmanız için mutlaka misyonda iken bu kaideleri, yani hizmet mühleti kuralının yerine getirilmesi gerekir. Sigortalılık müddetini tamamlama kuralı aranmaz.

Şayet, 2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluk hizmetiniz yoksa ve yalnızca Amele yahut esnaflık süreleriniz varsa çalışma gücü kayıp oranınıza nazaran emeklilik için hem hizmet toplamı hem de sigortalılık müddeti koşulu aranır, FAKAT bu halde aylık bağlanması talebinde bulunmanız için Yine kesinlikle misyonda iken bu kaideleri, yani hizmet ve sigortalılık süresi kurallarını tamamlamanız gerekir. AÇIKTA iken sigortalılık mühletinin tamamlanması sayılmaz.

Özetle vazifeye başladıktan sonra rapor almış olmanız nedeniyle hakkınızda 5510 kararları uygulanacağından;

Birinci olarak engellilik oranlarınıza nazaran üstte belirtilen hizmet mühletleri ve/veya sigortalılık sürelerinizi taşımanız gereklidir.

İkinci olarak, engellilikten Dolayı aylık talebinde bulunmanız için mutlaka memur olarak çalışıyor olmanız gereklidir, memur olarak çalışmama halinde engellilikten Dolayı talepte bulunamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir