Emeklilikte ek göstergeye hak kazanabilmek için 6 ay çalışmak kâfi midir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

Devlet memurluğu mühletince misyon değişiklikleri olması mümkündür. Vazife değişiklikleri genelde bulunmuş olduğu vazifeden daha üst vazifelere atanma biçiminde olmaktadır.

Yazımızda 2008 yılı Ekim ayından evvel misyona başlamış memurlar, yani 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kurallarına tabi olan memurların ek gösterge kazanmaları nasıl olur, ne kadar müddet misyon yapılması halinde kazanılır konusunu değerlendirmekteyiz.

Devlet memurlarının ek gösterge sayıları takım derecesi ve misyon unvanlarına nazaran 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiştir. Kendi kuruluş kanunları olan kurumlarda vazife yapan memurlar için ise bu kurumların teşkilat kanunlarında yer alan ek gösterge sayıları uygulanır.

Bu ek gösterge sayıları memurun emekli aylığının ve emekli ikramiyesinin yüksek olmasını belirlemede değerli ögedir.

Ek göstergeli yahut yüksek ek göstergeli vazifelere atananlar, bu göstergelerden emekli aylığı ve emekli ikramiyesini elde edebilmek için ne kadar müddet vazife yapmaları gerekir:

Bu kural, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Unsur 73 kararında bulunur. 1998 yılından sonra uygulamaya geçmiştir. Bu tarihten evvel rastgele bir müddet koşulu bulunmuyordu.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli yahut daha yüksek ek göstergeli bir misyona atananlara; atandıkları misyonun ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi yahut toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları vazifenin ek göstergesi üzerinden, bu vazifeye başladıkları tarihten itibaren en az altı ay müddetle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması kaidedir. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu vazifeye atanmadan evvel emekli keseneğine temel alınan ek gösterge sayısı üzerinden süreç yapılır.

Her türlü müşavirlik misyonlarına atananlar hariç; Bakanlar Heyeti Kararı yahut müşterek kararla atananlar, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarış imtihanı ile giren ve makul periyodik meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik imtihanı sonunda atanılan misyonlarda bulunanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu, 357 sayılı Askeri Yargıçlar Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olanlar ile yaş haddi, görev malullüğü yahut mevt nedeniyle altı aylık süreyi tamamlayamayanlar hakkında yapılacak emeklilik süreçlerinde üstteki fıkra kararı uygulanmaz.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci unsuru kararları gizlidir.’

Kararın Yorumu:

-Memurlardan ek göstergeli yahut yüksek ek göstergeli vazifelere atananlar, bu ek göstergeyi müktesep hak olarak kazanması için atandıkları bu misyonlardan en az 6 ay müddet ile Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim kesintisi yapmaları gerekiyor. 6 aydan az müddet kesinti yapılmışsa kazanamıyorlar.

Örnek: 2200 ek göstergeli bir Müdür 9/7/2019 tarihinde 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığı misyonuna atanırsa bu memur bu misyonda 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12 tarihlerindeki misyon aylıklarından Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim kesildiğinde emeklilik müktesebi olarak 3600 ek göstergeyi kazanır.

Şayet bu memur, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10 tarihlerindeki vazife aylıklarından Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim kesilip de bu tarihten sonra bu vazifeden alınıp, 3600 ek göstergeden daha az bir vazifeye atanırsa emeklilik müktesebi olarak 3600 ek göstergeyi kazanamaz. 6 ayı doldurmamıştır.

6 aylık mühlete tabi olmayan istisnai durumlar:

-Görevini yaparken memur yaş haddi nedeniyle zarurî emeklilik durumunda,

-Görevini yaparken görev malulü durumunda,

-Yine vazifesini yaparken mevt durumunda,

6 aylık müddet tamamlanamayacak duruma gelir. Bu durumda unsur kuralına nazaran 6 aylık mühlet tamamlanmasa da atanılan ek göstergeli yahut yüksek ek göstergeli fiyat uygulanarak süreç tesis edilir.

Ek gösterge hakkında kısa genel kıymetlendirmemiz:

Yıllardır değişmeyen ek gösterge fiyatlarının artırılması gündemde olup, memurlar ek gösterge sayılarının günümüz şartlarına uygun olarak misyon unvanları ve hiyerarşik yapı itibariyle artırılmasını umutla beklemektedirler.

Bu açıklamalarımız büsbütün 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulananlara yöneliktir. Birinci sefer 2008 yılı Ekim ayından sonra olanları kapsamaz. Yeni memurların yani 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli aylıklarında çalışma hayatları içerisindeki Toplumsal Güvenlik Kurumuna gönderilen primleri temel alınarak aylık bağlanmaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir