Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesini arayan üniversiteler

Kiralık Evler Eki 26, 2022 Yorum Yok

Bilindiği üzere, 06 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanunla Üniversitelerarası Konsey tarafından yapılan doçentlikte kelamlı imtihanın kaldırılmasına karşın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü unsurunun (d) fıkrasında yer alan “Yükseköğretim kurumları, doçent takımına atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Konseyinin onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak emeline yönelik olarak, bilim yahut sanat disiplinleri ortasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek şartlar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek şartlar ortasında kelamlı imtihanın yer alması halinde bu imtihan Üniversitelerarası Heyet tarafından oluşturulacak heyetlerce yapılır.” düzenlemesi yeterince talep eden üniversitelere doçentliğe atama sürecinde kelamlı imtihan kaidesi koyma yetkisi tanındı.

Bu düzenleme sonrasında, atama kriterlerine kelamlı imtihan koşulu koyan üniversitelerin ilan ettiği doçent takımına başvuran adaylar üniversitelerin doçent takımlarına atanabilmek için Üniversitelerarası Konseyce belirlenen heyet tarafından sözlü imtihana tabi tutulmaktadır. Yapılan kelamlı imtihanda başarılı olan adaylara “Doçentlik Kelamlı İmtihan Muvaffakiyet Belgesi” verilmekte olup, atanma kriterlerinde “SÖZLÜ SINAV” kuralı bulunan üniversitelerin doçent takımlarına ilgililerin tekrar müracaat yapmaları halinde bu adaylar için ayrıca kelamlı imtihan yapılmamaktadır.

Öbür taraftan, Üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı unsurları çerçevesinde Hekim Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörlük takımına atamalarda aradıkları -ek koşulları- içeren yönergeler Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı web sayfasında yer alan “Atanma Kriterleri” başlıklı menü üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu çerçevede, gerek Yükseköğretim Konseyi web sayfasında yer alan dokümanlardan gerekse tereddüt hasıl olan durumlarda yükseköğretim kurumlarının web sayfaları üzerinden yapılan denetimlerde, 125 devlet üniversitesinden 38’inin doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi koyduğunu, 72 üniversitesinin doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aramadığını, 15 üniversitesinin ise 2547 sayılı Kanunda yer alan koşullara ek rastgele bir ek şartının olmadığını tespit ettik.

Aşağıda hazırladığımız tablo üzerinden yürürlükte olan yönergelere nazaran hangi üniversitelerin doçentlikte kelamlı imtihan kuralı aradığını, hangi yükseköğretim kurumlarının ise Üniversitelerarası Konsey tarafından verilen doçentlik evrakını kâfi gördüğünü görebilir, üniversitelerin atama kriterlerini inceleyebilirsiniz.

Yararlı olması dileğiyle…

Yavuz Selim KAPLAN

Üniversite Adı

Atanma Ölçütleri

Açıklama

Abdullah Gül Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Adıyaman Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Afyonkarahisar Sıhhat Bil. Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Akdeniz Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Aksaray Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Amasya Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmaktadır.

Anadolu Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Ankara Müzik ve Hoş Sanatlar Üni.

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Ankara Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Ardahan Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Artvin Çoruh Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Atatürk Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Balıkesir Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Bartın Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Batman Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Bayburt Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Bilecik Pir Edebali Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Bingöl Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmaktadır.

Bitlis Eren Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Bursa Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmaktadır.

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Çukurova Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Dicle Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Düzce Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Ege Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Erciyes Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmaktadır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Erzurum Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmaktadır

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Fırat Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Gazi Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Giresun Üniversitesi

Ulaşmak için .

Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Hakkari Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Harran Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Hitit Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Iğdır Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

İnönü Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmaktadır.

İskenderun Teknik Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

İstanbul Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Kafkas Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Karabük Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Kastamonu Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmaktadır.

Kayseri Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Kırklareli Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Kocaeli Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Konya Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Marmara Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Mersin Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmaktadır.

Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmaktadır.

Munzur Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Muş Alparslan Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Ordu Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Pamukkale Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Sakarya Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmaktadır.

Samsun Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Selçuk Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmaktadır.

Siirt Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Sinop Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Şırnak Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Tarsus Üniversitesi

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel kararlara ek olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Trabzon Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmaktadır.

Trakya Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Türk-Alman Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Uşak Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Yalova Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kuralı aranmaktadır.

Yozgat Bozok Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan kaidesi aranmamaktadır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Ulaşmak için .

-Doçentliğe atamada kelamlı imtihan koşulu aranmamaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir