Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Diyanet İşleri Başkanlığı

2020 Yılı Öğretmen (PDR) Alımı İmtihan Duyurusu

Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumu ve adedi belirtilen takımlara 2020 yılı KPSS puan sırası temel alınarak tabloda belirtilen boş takım sayısının 3 (üç) sert çağrılacak adaylar için yapılacak kelamlı İmtihan muvaffakiyet sırasına nazaran açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.

I. MÜRACAAT KOŞULLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen kuralları taşımak, ?

2. Üniversitelerin lisans seviyesinde tabloda belirtilen kısımlarının birisinden mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanının KPSSP121 puan tipinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

?

II. MÜRACAAT FORMU, YERİ VE VAKTİ

1. Müracaatlar, müracaat koşullarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Müracaat süreçleri 30.12.2020-13.01.2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında yapılacaktır.

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. Başvuru süreçlerinin yanılgısız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen asıllara Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun mutlaka değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak biçimde özgeçmişlerini yazacaklardır.

?

? III. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. İmtihana ait bütün duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)? ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından (sinav.diyanet.gov.tr)?adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. İmtihan ve yerleştirme süreçleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

? IV. İMTİHANA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, FORMU ve HUSUSLARI

1. İmtihan kelamlı olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına nazaran Nakil yapılacak takım sayısının 3 (üç) sert aday, nihayet sıradaki adayla birebir puanı alanlar dahil, kelamlı imtihana çağrılacaktır.

3. İmtihan Mevzuları; Adaylar imtihanda aşağıdaki mevzulardan kurul tarafından farklı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Adayın mezun olduğu lisans programına ait mesleksel bilgi seviyesi, (70 puan)

b) genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)

c) Tabir yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti. (15 puan)

4. İmtihan tarihi müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak Gerekli hazırlıkların akabinde Başkanlığımız internet sitesinde ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ayrıyeten ilan edilecektir.

5. Adaylar kelamlı imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Bir arada kimlik dokümanlarından birini (nüfus cüzdanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik dokümanı ve İmtihan giriş evrakı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı yahut pasaport dışında Öbür bir evrak kimlik evrakı olarak kabul edilmeyecektir.

6. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir. ?

V. KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. İmtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Muvaffakiyet sıralaması kelamlı İmtihan puanı temel alınarak yapılacaktır. Kelamlı İmtihan puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı tahsil evrakının mezuniyet tarihi Evvel olana, yaşı Aka olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, öbürleri de yedek olarak sıralanacaktır.

?

VI. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. İmtihan sonuçlarına ait itirazlar, imtihanın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yaş imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.?

VII. Nakil SÜREÇLERİ

1. Atamalar muvaffakiyet sırasına nazaran ilan edilen takım sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ait öteki konular ilgili ünitece daha sonra ilan edilecektir.

?

VIII. ÖBÜR KONULAR

1. Başkanlık İmtihan ve yerleştirme sürecinin her basamağında Namzet tarafından beyan edilen konularda adaydan evrak talep edebilecektir.

2. İmtihan öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe muhalif evrak verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

4. İmtihanla ilgili Amel ve süreçlerde faks ve e-mail ile süreç yapılmayacaktır. Adayların Yaş imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının kurum ve Misyonları Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği, halk Vazifelerine Birinci defa Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik kararları geçerlidir.

?

IX. BAĞLANTI

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

?

??Telefon: (0312) 295 70 00

Fax: (0312) 2858572

E-mail : persis@diyanet.gov.tr

??İlgililere duyurulur.

?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI genel MÜDÜRLÜĞÜ?


Diyanet İşleri Başkanlığı

2020 Yılı Cami Rehberi Alımı İmtihanı Duyurusu

??Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumu ve adedi belirtilen takımlara 2020 yılı KPSS puan sırası temel alınarak tabloda belirtilen boş takım sayısının 3 (üç) sert çağrılacak adaylar için yapılacak kelamlı İmtihan muvaffakiyet sırasına nazaran açıktan Cami Rehberi alımı yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak,

2. Dört yıllık dini yüksek tahsil mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanının KPSSP3 puan cinsinden en az 50 (elli) puan almış olmak,

4. Sınava müracaatların nihayet günü prestiji ile nihayet 5 (beş) Yıl içerisinde,Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça lisanlarının rastgele birinden en az 40 (Kırk) puan almış olmak yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek lisanların resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek. (Dil dokümanı için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı lisan eşdeğerlilikleri temel alınacaktır.)??

MÜRACAAT HALİ, YERİ VE VAKTİ

1. Müracaatlar, müracaat koşullarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr”?internet adresi üzerinden yapılacaktır. 2. Müracaat süreçleri 30.12.2020-13.01.2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında yapılacaktır.

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. müracaat süreçlerinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen temellere Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyetle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak halde özgeçmişlerini yazacaklardır.

İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. İmtihana ait bütün duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)? ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr”? adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. İmtihan ve yerleştirme süreçleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İMTİHANA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ ve HUSUSLARI

1. İmtihan kelamlı olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına nazaran Nakil yapılacak takım sayısının 3 (üç) sert aday, nihayet sıradaki adayla birebir puanı alanlar dahil, kelamlı imtihana çağrılacaktır.

3. İmtihan Hususları; ?

Adaylar imtihanda aşağıdaki bahislerden kurul tarafından farklı başka puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Mesleksel bilgi seviyesi, (70 puan)

b) genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)

c) Söz yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti. (15 puan)

4. Sınav tarihi müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak Gerekli hazırlıkların akabinde Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ayrıyeten ilan edilecektir.

5. Adaylar kelamlı imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Bir arada kimlik evraklarından birini (nüfus cüzdanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik dokümanı ve İmtihan giriş evrakı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı yahut pasaport dışında Öbür bir doküman kimlik evrakı olarak kabul edilmeyecektir. 6. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. İmtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Muvaffakiyet sıralaması kelamlı İmtihan puanı temel alınarak yapılacaktır. Kelamlı İmtihan puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı tahsil evrakının mezuniyet tarihi Evvel olana, yaşı Aka olana, KPSS puanı yeni olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, başkaları de yedek olarak sıralanacaktır.

İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına ait itirazlar, imtihanın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yaş imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

? Nakil SÜREÇLERİ

1. Atamalar muvaffakiyet sırasına nazaran ilan edilen takım sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ait öbür konular ilgili ünitece daha sonra ilan edilecektir.

ÖBÜR KONULAR

1. Başkanlık İmtihan ve yerleştirme sürecinin her etabında Namzet tarafından beyan edilen konularda adaydan doküman talep edebilecektir.

2. İmtihan öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe muhalif doküman verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

?4. İmtihanla ilgili Amel ve süreçlerde faks ve e-mail ile süreç yapılmayacaktır. Adayların Yaş imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının kurum ve Vazifeleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği, halk Misyonlarına Birinci sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik kararları geçerlidir.?

? İRTİBAT

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 295 70 00

Fax: (0312) 2858572

E-mail : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI genel MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir