Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığından:

ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği kararları çerçevesinde kelamlı İmtihan ile genel yönetim hizmetleri sınıfına iç 8’inci takım dereceli 125 (yüz yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Giriş İmtihanına Katılma Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunda yer Meydan genel koşullara sahip olmak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve üstte yer Meydan tabloda belirtilen tahsil kollarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarında, üstteki tabloda puan tipleri başlığı altında belirlenen puan tiplerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Yurt dışındaki tahsil kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik evrakının aslı yahut Bakanlıkça onaylı örneği.

2- Eğitim lisanının Arapça olduğuna ait tahsil kuramlarından alınacak doküman (İlgili kümeye başvuracak adaylar için).

3- Yabancı lisan dokümanı (Tabloda yabancı lisan İmtihan puanı belirtilen kümelere başvuracak adaylar için).

4- Özgeçmiş.

Başvuru Tarihi ve Yeri

1- Adaylar müracaatlarını 12 Ekim (10:00) – 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri ortasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde etkin hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Müracaatlar için Gerekli şartlar, istenilen dokümanlar, İmtihan süreci ile ilgili öteki bilgiler Bakanlık internet adresinde (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Meslek Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) birinci müracaat tarihi prestijiyle yer alacaktır.

Başvuruların Kıymetlendirilmesi ve müracaat Sonuçlarının Duyurulması

2020 yahut 2021 lisans seviyesi halk İşçi Seçme İmtihanı sonuçlarına nazaran yapılan müracaatlar ortasından, her bir Küme için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak Nakil yapılacak kontenjan sayısının 3 (üç) sert Namzet (son sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dahil) kelamlı imtihana çağırılacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar ile kelamlı imtihanın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Meslek Kapısı işe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın Biçimi ve Konuları

1- İmtihan, kelamlı olarak yapılacaktır.

2- Kelamlı imtihana ait bahis başlıkları müracaat esnasındaki ilanda yer alacaktır.

Sınav Sonuçlarının Kıymetlendirilmesi ve Duyurulması

1- Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için kurul reis ve üyelerinin Çehre (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

2- Kelamlı imtihanda alınacak puan, adayların kesin muvaffakiyet puanı olacaktır. Adayların kelamlı İmtihan puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

3- İmtihan kurulu tarafından muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir Küme için Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl aday, asıl Namzet sayısının yarısı kadar da yedek Namzet tespit edilecektir.

4- İmtihan sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Meslek Kapısı işe Alım platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Giriş imtihanında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Diğer Hususlar

1- Bakanlık, İmtihan ve Nakil sürecinin her evresinde Namzet tarafından beyan edilen konularda adaydan doküman talep edebilecektir.

2- İmtihan ve sonuçları ile ilgili Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) Meslek Kapısı işe Alım platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan bütün duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3- Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, halk Misyonlarına birinci kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği kararları geçerlidir.

4- Adaylar tabloda belirtilen kümelerden sadece 1 (bir) adedine müracaatta bulunabileceklerdir.

5- Adayların, müracaat esnasında beyan ettikleri bilgi ve evrakların asıllarını, Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Dokümanlarını ibraz edemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur. 9327/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir