Böbrek nakli olan memur malulen emekli olabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Ben Talebe iken böbrek nakli oldum. Bundan Dolayı engelliyim. 2015 de icra memuru olarak SGK’ya atandım. Böbrek nakli vaktinde verilen cortizondan Dolayı kemiklerimde hasar oluştu. Şuanda buna dayanarak malulen emekli olabilir miyim? Emekli olursam ikramiye alabiliyor muyum?

Devlet memurları vazifeye girmeden Evvel kesinlikle bir sıhhat konseyi raporu alırlar ve bu raporlarda bireylerin sıhhat durumları belirli olur. şayet sıhhat durumu misyona girmeye Mani ise yapılacak misyona nazaran memur olarak atanamazlar. Lakin kimi durumlarda rahatsızlıkları olmasına Karşın vazifeye girmeye Mani bir rahatsızlık olmadığından memurluk vazifesine atanmalarına da Mani teşkil etmez.

Bazı durumlarda ise, vazifeye başlamadan evvelki rahatsızlık vazifede iken ilerler ve bu durumda da memurlar vazifelerini yapamayacak duruma gelirler ve misyonlarından malulen emekli olarak ayrılmak isterler.

Sorunuz özelinde bu mevzuyu 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar açısından malulen emeklilik kaideleri ile misyona başladıktan sonra çalışma gücü kaybı nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kaidelerini açıklamaktayız.

5510 sayılı Kanuna nazaran memurların malul sayılmalarının şartları

– Çalışma gücünün en az % 60 ını yahut görevlerini yapamayacak biçimde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Kurulunca tespit edilmesi gerekiyor.

– Memur olmadan Evvel çalışma gücünün % 60 ını yahut görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin evvelden yahut sonradan tespit edilmesi durumunda malullük aylığından yararlanamıyorlar.

– Malul sayılması halinde, memurun en az on yıldan beri sigortalı bulunup, Yekün olarak 1800 gün yahut Öbür birinin Daimi bakımına muhtaç derecede malul olması durumunda ise on yıllık sigortalılık müddeti aranmadan sırf 1800 gün primlerinin ödenmiş olması gerekiyor.

– Birinci sefer çalışmaya başladığı tarihten Evvel malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı yahut engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan memura, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve mevt sigortaları primi bildirilmiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanıyor.

Çalışma gücü kayıp oranına nazaran yaşlılık aylığı bağlanması şartları

– Vazifede iken Toplumsal Emniyet Kurumunca yetkilendirilen sıhhat hizmet sunucularının sıhhat heyetlerince yoluna Müsait düzenlenecek raporlar ve desteği tıbbi dokümanların incelenmesi sonucu, Kurum sıhhat Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

– % 50 ila % 59 ortasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

– % 40 ila % 49 ortasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kuralıyla ıslak kaideleri aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanıyorlar.

Malulen yahut çalışma gücü kaybı nedeniyle emeklilik için yapılması gereken işlemler

Malulen yahut çalışma gücü kaybı nedeniyle emeklilik için yapılması gereken süreçler şunlardır:

1- Tam teşekküllü bir hastaneden kesin bir sıhhat Konseyi Raporunun alınması gerekir.

2- Raporun, Kurumlarca Toplumsal Emniyet Kurumuna iletilmesi, Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Şurasının vereceği kararın beklenilmesi gerekir.

3- Karar, malullük kabulü tarafıyla çıkarsa malul olarak aylık bağlanabilmesi için kesinlikle en az 10 yıllık sigortalılık mühleti ve 1800 gün SGK primleri yatırılmış hizmetin olması gerekir.

3- SGK sıhhat Heyeti malullük tarafıyla kabul etmeyip, vazifeye başladıktan sonra çalışma gücü kayıp oranlarına nazaran bir karar verirse, bu kapsamda yaşlılık aylığının bağlanabilmesi için de kesinlikle üstte belirttiğimiz sigortalılık mühleti ve hizmet mühletinin olması gerekir.

Bu açıklamalar ışığında siz malulen emekli olabilir misiniz?

Belirttiğiniz rahatsızlığa nazaran misyona başlamadan Evvel çalışma gücünün en az % 60 ını yahut vazifelerini yapamayacak formda meslekte kazanma gücünü kaybetmediğinizi (Yine de bu durumun en son olarak SGK sıhhat Kurulunca kıymetlendirilmesi gerekir), münasebetiyle var sıhhat durumunuza nazaran hakkınızda düzenlenecek olan sıhhat heyeti raporu temin edilip bu rapora istinaden malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi kıymetlendiriyoruz.

Ancak, malullük aylığı bağlanması için kesinlikle en az 10 yıllık sigortalılık mühleti + 1800 gün hizmet kaidesini yerine getirdikten sonra bu süreci yapmanızı tavsiye edebiliriz. Yani 2015 + 10 = 2025 yılı + 1800 gün hizmet kuralı.

Bu kurallar olduğunda ve SGK sıhhat Heyeti malul kararı verdiğinde hem aylığınızın bağlanması hem de memurluk hizmetlerinizin her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödenmesinin Muhtemel olacağını, söyleyebiliriz.

Şayet, SGK sıhhat Şurası şu anki rahatsızlık durumunuzu % 60 altında yahut meslekte kazanma gücünüzü kaybetmediğinizi tespit ettiği takdirde, bu defa çalışma gücü kayıp oranına nazaran durumunuzun incelenmesi gerektiğini, bunun kurallarının ise malulen emeklilik kaidelerinden farklı olarak;

– % 50 ila % 59 ortasında olduğu tespit edilirse en az 16 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4320 gün, (Oran % 50-59 ortası olursa 2015 yılı + 16 = 2031 yılı + 4320 gün hizmet)

– % 40 ila % 49 ortasında olduğu tespit edildiğinde de en az 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün (Oran % 40-49 ortası olursa 2015 yılı +18 = 2033 yılı + 4680 gün hizmet)

Şartlarını taşımanız gerekir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir