Malul yahut engelli halk işçisi 65 yaşına kadar çalışabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Kamu kurumlarında çalışan, en az yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu olan (işçi ve memur) halk çalışanı; emeklilik kurallarını taşımasına karşın, “kendi isteği halinde” 65 yaşına kadar çalışabilir mi?

Sadece malul yahut pürüzü olmayanlar değil, rahatsızlıkları ayırt edilmeksizin bütün çalışanlar, istisnalar dış 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar misyonlarını yapabilir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 60 ıncı hususunda yer Meydan karar toplumsal Emniyet hakkının herkes için sağlanacağı ve Devletin bu güvenliği sağlayacak Gerekli önlemleri almasını ve teşkilatını kurmasını emretmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile de emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, vefatları halinde de dul ve yetimlerin sahip bulundukları hakların emeklilik kanunlarıyla düzenleneceği belirtilmiştir.

Emeklilik Kanunları olan hem 5434 sayılı kanun hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için uygulanacak olan azami çalışabilecekleri ıslak hadlerini belirleyen 5434 sayılı Kanun’un 40 ıncı unsur kararında de, memurların hiçbir zorlama olmaksızın azami çalışılabilecek ıslak hadleri belirlenenler dış 65 yaşını doldurdukları tarihe kadar vazifelerini yapabilecekleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte ise talep aranmaksızın misyonlarıyla ilişiklerinin kesileceği belirlenmiştir.

Ayrıca, memurlar açısından 657 sayılı Kanunun 105 inci husus kararı bulunmaktadır. Bu karar uyarınca da; azami sıhhi müsaade müddetlerinin sonunda iyileşemeyen memur hakkında emeklilik kararlarının uygulanacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, gerek malul gerekse engelli olması ayrım etmeksizin rastgele bir zorlama olmaksızın ve kendi talepleri alınmadan 65 yaşının dolmasından Evvel emekliye sevk edilemezler ve isterlerse 65 yaşın dolmasına kadar vazife yapabilirler. Lakin azami ıslak hadleri olanlar ile sıhhi müsaade müddetleri sonunda iyileşemeyenler hakkında Mecbur olarak emeklilik süreçleri yapılır.

Sözleşme ile çalıştırılan fakat Amele sayılmayan halk vazifelileri açısından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası kararı uyarınca halk yönetim, Kuruluş ve kuruluşlarında mali yılla hudutlu olarak mukavele ile çalıştırılan ve Amele sayılmayan halk hizmeti vazifelileri azami 65 yaşını doldurdukları tarihe kadar çalışabiliyorlar. 65 yaşını doldurdukları tarihte kontratları hiçbir sürece gerek kalmaksızın sona ermektedir. Bu durumda olanların şayet Özel kanunlarında ıslak haddine ait Özel karar bulunması halinde 65 ıslak koşulu aranmamaktadır.

İşçiler açısından ise işçiler için ıslak haddinden emeklilik bulunmaz, bununla ilgili bir karar yoktur. Lakin Mecbur emeklilik halleri ise birtakım durumlarda uygulanmaktadır ve Tekrar sıhhat sebepleri elverişli değil ise işinden ayırma uygulaması da bulunmaktadır.

Sürekli Amele takımında çalışanların 65 yaşından Evvel Mecbur emeklilik durumları bulunur. Daimi Amele takımında çalışanlar misyona başladıkları tarihler itibariyle emeklilik hizmet ve emeklilik ıslak koşullarını ne Vakit tamamlarlarsa o tarihten sonra çalışamıyorlar ve Mecbur emeklilik süreçleri uygulanıyor.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir