Askerlik sebebiyle kontratı feshedilen 4/B li, bir Yıl atanma yasağına tabi olur mu?

Kiralık Evler Kas 01, 2022 Yorum Yok

Soru: Askerlik sebebiyle mukavelesi feshedilen ve askerdeyken farklı KPSS puanı ile birebir unvan ve 4/B işçi alımına müracaat yapıp atanma hakkı kazanan kontratlı işçi askerlik dönüşünde 30 gün içinde konumunun Bilinmeyen tutulduğu kuruma müracaat yapmaz ise;

1-Tek taraflı fesih mi yapmıştır?
2-Tek taraflı fesih değilse istisnalar kapsamında mıdır?
3-1 yıllık bekleme mühletine tabi olur mu?
4-Yeni atandığı yere başlayış yapabilir mi?

Cevap: Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 1. unsurunda; doğum, evlat edinme, memur yahut diğer işçi kanunlarına tabi olan eşinin Yurt dışında Daimi vazifeye atanması yahut en az altı ay mühletle Yurt dışında süreksiz olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet kontratı feshedilen sözleşmeli işçinin pozisyonunun Saklı tutulacağı ve istekleri halinde bu çalışanın ayrıldığı kurumunda yine hizmete alınacağı karara bağlanmıştır. Tıpkı unsurun devamında askerlik dönüşü yine hizmete alınma için iki kural getirilmiştir. Birincisi kontratının feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması ikincisi ise askerlik sebebiyle hizmet mukavelesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yine istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunmasıdır.

Madde kararında ayrıyeten kontratlı çalışanın, hizmet kontratı temellerine muhalif devinim etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içinde mukaveleyi Biricik taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir Yıl geçmedikçe halk Kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında yine istihdam edilemeyeceği belirtilmiş, ardından bir Yıl yasağının istisnaları sayılmıştır.

Ek 1. hususun birinci fıkrasında yer alan; “askerlik sebebiyle hizmet kontratı feshedilen kontratlı personel” ibareleri ile askere gidecek kontratlı işçinin mukavelesinin Kuruluş tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. karşıt bir yorum için “askerlik sebebiyle hizmet kontratını fesheden kontratlı personel” ibaresinin kullanılması gerekirdi. Kurum tarafından yapılan fesihte bir Yıl bekleme kaidesinin gerçekleşebilmesi için feshin kontrat asıllarına karşıt devinim nedeniyle yapılması gereklidir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde;

– Askerlik nedeniyle gerçekleşen kontrat feshinin;

– İşçi tarafından gerçekleştirilen Biricik taraflı fesih olmadığını,

– Kuruluş tarafından kontrat asıllarına alışılmamış devinim sebebiyle fesih kabul edilemeyeceğini,

– Bu durumdaki çalışanın farklı bir kurumda yine 4/B statüsünde atanmasında bir yıllık bekleme müddetinin dolmuş olması koşulunun aranmayacağını,

değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir