399’a tabi olarak çalışıp emekli olanların maaşları, 657’ye tabi memurlardan farklı mıdır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

Sözleşmeli statüde çalışan memurların emekli maaşları, ikramiyeleri farklı mı hesaplanır? Sorunuz özelinde değerlendirmekteyiz.

Farklı kurallarda, farklı pozisyonlarda, farklı özel kanunlara tabi vazife yapan memurlar emekliliklerinde tıpkı sistem üzerinden aylık bağlanır, emekli ikramiyesi ödenir.

1- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamındakiler;

2008 yılı Ekim ayından evvel 5434 kapsamında bulunan memurların emekli aylık meblağının belirlenmesinde, emekli ikramiye fiyatının belirlenmesinde vazifede iken almış oldukları fiyatların bir değeri bulunmaz.

Bu kapsamdakilere gerek misyonda iken gerekse emekliliklerinde misyon aylıklarının hesabında dikkate alınan kimi kalemler temel alınır.

Bunlar;
Derece-kademe
Gösterge, Ek gösterge
Taban ve Kıdem Aylığı
Emeklilik Tazminatı
Memur Maaş Katsayısı

Bunlarla yapılan hesaplamalar sonucu ortaya çıkan meblağ üzerinden misyonda iken Toplumsal Güvenlik Kurumu kesintilerinde % 16 şahıs ismine, % 20 de kurum ismine kesinti yapılar.

Emekli aylıklarında da ortaya çıkan fiyat temel alınarak hizmet yıllarıyla orantı kurulur, emekli ikramiyesinde ise ortaya çıkan meblağ üzerinden her tam hizmet yıllarının toplamına emekli ikramiyesi fiyatı ödenir.

5434 de tüm çalışma süresindeki vazifelerin bir tesiri olmaz, son 6 ay 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl üzere yapılan en üst ek göstergeye, makam tazminatına, temsil yahut misyon tazminatına hak kazanıldığından en yüksek emekli aylığı, emekli ikramiyesine hak kazandıran vazife temel alınır. Örnek; 25 yıl içerisinde memur, şef, müdür üzere unvanlarda bulunmuş, son 5 yıl içerisinde de Daire Lideri olmuş bir memur Daire Lideri unvanı temel alınarak emekli olur, yani 3600 ek gösterge ve makam ve misyon tazminatı uygulanarak emekli olur.

Bu bağlamda, 5434 e tabi memurlukları devam edenlerden ister 399 sayılı KHK’nin I yahut II sayılı cetvellerine tabi olanlar, ister takım, vazife unvanları ne olursa olsun TSK, Emniyet, Mit, Bakanlıklar, RTÜK, Kamu İhale, Rekabet üzere kurumlar vb. üzere kamu, kurum ve kuruluşlarında vazife yapan memurların vazife aylıkları farklı olmakla birlikte, emekliliklerinde tıpkı sistem dahilinde emekli aylık ve emekli ikramiyeleri hesap edilir.

Normal emeklilik, engellilikten ötürü emeklilik, malullükten ötürü emeklilikte de sistem birebirdir.

2- 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu kapsamındakiler;

5510 sayılı Kanun kapsamındakiler, yani 2008 yılı Ekim ayından sonra birinci sefer memurluk statüsünde vazifeye başlamış olanlar için aylık bağlama sistemi 5434 e nazaran farklılık gösterir. Lakin, emekli ikramiyesinde farklılık göstermez, emekli ikramiyeleri 5434 kapsamındakiler için yapılan hesaplama sistemi ile tıpkı olur.

5510 a nazaran aylık hesaplama sisteminde, memurun vazifede iken almakta oldukları aylıkların tamamı temel alınır. Yani prime temel çıkarlar memurun aylık meblağını belirler.

Bu sistemde aylık bağlanmasında temel alınan ögeler;
Prime temel karlar,
Prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunan ortalama günlük ve ortalama aylık çıkar,
Aylık bağlama oranı, uygulanır.

5510 a tabi memurların aylıkları ORTALAMA AYLIK YARAR X AYLIK BAĞLAMA ORANI formundaki sistemle yapılır.

Bu sistemde vazife aylıklarının tamamı üzerinden Toplumsal Güvenlik Kurumu kesintileri yapılır. Tüm çalışma müddetleri üzerinden misyon aylıklarının yüksek olması bağlanacak olan aylık meblağını da yüksek olmasını, vazife aylıklarının az olması halinde ise bağlanacak olan aylık meblağını daha az fiyatta hesaplayan bir sistem olmaktadır. Son 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl üzere vazifede iken yüksek unvanlarda vazife yapmanın aylık bağlama sistemine fazla bir katkısı olmayan bir sistem dahilinde yapılan hesaplamayla Toplumsal Güvenlik Kurumunca ödenen emekli aylığı sistemi olmaktadır.

Burada da, vazifedeki statünün, kurumun aylık bağlanma sisteminde bir farklı uygulama yoktur, hepsinde de memur statüsünde yahut 5510 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında misyon yapan tüm memurlar için tıpkı hesaplama formunda yapılan bir sistem bulunur.

ANCAK, emekli ikramiyesinde 5434 kararı uygulanacağından, yüksek unvanda yapılan misyonun emekli ikramiyesinin yüksek fiyatta hesaplanmasına tesiri olmaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir