Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok


Ziraat Teknoloji A.Ş.’de görevlendirilmek üzere 30 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

ZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş.

İŞE Alım İMTİHANI MÜRACAAT KOŞULLARI

Ziraat Finans Kümesi ailesinin bir üyesi ve Türkiye’nin en Aka bilgi teknoloji şirketlerinden Ziraat Teknoloji‘de Uzman Yardımcısı olarak vazife alacak;

10 Yazılım Mühendisi

10 İş Analisti

10 Altyapı Sistem Mühendisi olmak üzere inovatif, meraklı ve öğrenmeye Aleni çalışma arkadaşları arıyoruz.

Yazılım Mühendisi

Programlama lisanları, yazılım geliştirme, Yapay zeka bahislerinde ilgiliysen,

İşlevsel tasarım dokümanları ve yazılım geliştirme standartları çerçevesinde programlar oluşturmak, yaygınlaştırmak,

var programlardaki problemleri çözmek, geliştirmek için seni ortamızda görmeyi bekliyoruz.

İş Analisti

Bir yazılımın daha yeterli yapılmasını nasıl sağlarım diye düşünüyorsan,

İşlevsel tasarım ve tahlil dokümanları hazırlamak,

Test senaryoları hazırlamak ve yazılımı tamamlanan eserlerin testlerini yapmak,

var uygulamaların yanlışsız biçimde çalışıp çalışmadığını Denetim etmek ve Gerekli aksiyonları almak, için seni ortamızda görmeyi bekliyoruz.

Altyapı Sistem Mühendisi

Yazılımların üzerinde çalıştığı donanımları ve bağlantı ağlarını yönetmek ilgini çekiyorsa,

File sistemleri, merkezi ve çevresel sistemler, sistem güvenliği

Fizikî sunucular, SAN ve data depolama üniteleri

Yedekleme sistemleri

Altyapı güvenliği

Sanallaştırma

Bağlantı sistemleri

Çayır merkezi üzere altyapı sistemlerinin idaresini, dizaynını, kurulumunu ve işletimini gerçekleştirmek, bakımı, yedeklemesi ve performansından Mesul olmak için seni ortamızda görmeyi bekliyoruz.

Genel Hususlar

İmtihan süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki kademeden oluşacaktır.

Çalışma ili İstanbul’dur.

Yazılı İmtihan Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00‘da Biricik bir oturumda gerçekleştirilecektir.

Mülakat süreci Ziraat Finans Kümesi İnsan Kaynakları grupları tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, sanayi Mühendisliği, sanayi ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik kısımlarından yahut denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili kısımlarından mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek şartıyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik vazifesini tamamlamış yahut erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ödeme ve müracaat Süreci

Başvuru sırasında dikkat edilecek konular aşağıda belirtilmiştir:

Başvurular 09-26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/internet sitesine Üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formu Namzet tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın nihayet 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak müracaat Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, İmtihan maliyeti olarak 195 TL sınav fiyatı ödeyecektir. Ödeme süreci, İmtihan başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Konular:

İmtihan başvurusu sırasında HES (Hayat Meskene Sığar) kodunun girilmesi gerekmektedir.

Formdaki alanların hakikat ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin İmtihan müracaat şartlarına uymaması halinde müracaat kabul edilmeyecektir.

İşe alım sürecinin rastgele bir basamağında aranan nitelikleri taşımadığı yahut gerçeğe karşıt beyanda bulundukları tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Yanlış bilgi veren yahut birtakım bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan Dolayı Şirket’in uğrayabileceği her türlü ziyandan Mesul olur.

Sınav Süreci

Sınav Daveti

Adaylar tercih ettikleri İmtihan merkezinde imtihana gireceklerdir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, İmtihan yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 19 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/internet sitesinden T.C. kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Yazılı Sınav

Yazılı imtihan, ilan edilen İmtihan merkezlerinde 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00‘da başlayacak olup çoktan seçmeli test biçiminde yapılacaktır.

Adaylar imtihana girebilmek için İmtihan Giriş Evrakı ile fotoğraflı ve onaylı kimlik dokümanını (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı şoför evrakı, mühleti geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında Öbür hiçbir doküman imtihana girebilmek için geçerli olmayacaktır.

İmtihan Giriş Dokümanı yahut fotoğraflı kimlik dokümanı yanında olmayan adaylar yazılı imtihana alınmayacaktır.

T.C. sıhhat Bakanlığı’nın yayımladığı Covid-19 Salgın İdaresi ve Çalışma Rehberi kararları doğrultusunda Covid-19 (+) olan, Covid-19 temaslısı olan yahut İmtihan binasına giriş esnasında gövde sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli ADAY’lar için tutanak düzenlenecek ve İmtihan binasına alınmayacaktır.

Adayların İmtihan merkezine, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz bağlantı sağlayan bluetooth, elektronik kelamlık, akıllı saat vb. bağlantı, depolama, kayıt ve data aktarma aygıtları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı yahut resmi emelli olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek objeler; Meşrubat (su hariç) ve yiyecek vb. Besin hususları ile girmeleri katiyen yasaktır.

İmtihana 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar imtihana alınmayacaktır.

Yazılı İmtihan 3 kısımdan oluşmaktadır. İmtihan Biricik bir Celse halinde gerçekleştirilecek olup Yekün soru sayısı 140 adet ve Yekün sınav müddeti 160 dakikadır.

İmtihan soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı İmtihanda Muvaffakiyet Tespiti

Yazılı imtihanda, İmtihan kısımlarının her biri baraj niteliğinde olup muvaffakiyet tespitinde bulunulması için her bir kısımdan sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak yanıtlandırılması gerekmektedir.

Her bir kısım için soruları en az %50 oranında gerçek yanıtlandıran adaylar ortasından, her bir uzmanlık alanı bazında, puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere alınması planlanan sayının 4 (dört) sert Namzet (son adayla birebir puanı Meydan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

İmtihan sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.

Yazılı İmtihan sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi İmtihan hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, İmtihan sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 (beş) Amel günü içinde ve sayfada yer Meydan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar ilgili şirketin www.ziraatteknoloji.cominternet sitesinde ilan edilerek mülakata Davet edilecektir.

Mülakat ve Sonuncu Değerlendirme

Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken evraklar www.ziraatteknoloji.com sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

Mülakatta 60 ve üstünde puan Meydan adayın yazılı İmtihan puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın son muvaffakiyet notu olacaktır.

Her bir alanı tercih eden adaylar o Meydan için muvaffakiyet notu en yüksek olandan aşağı hakikat sıralanacak ve gereksinim duyulan kontenjan kadar Namzet istihdam edilmek üzere Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir.

Mülakatta 60’ın altında puan Meydan adaylar başarısız sayıldıklarından muvaffakiyet sıralamasına iç edilmeyecek ve bu adaylar için son muvaffakiyet notu hesaplaması yapılmayacaktır.

Adayların kelamlı İmtihan sırasında gösterdikleri performansa nazaran alınması planlanan sayının altında yahut üzerinde Namzet istihdam edilebilecektir.

[*]Ortak Alan: (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)

[]Uzmanlık alanı: (Yazılım Müh. / İş Analisti / Altyapı Sistem Müh. uzmanlık alanına nazaran farklılaşacaktır.)

Yazılı İmtihan sorularına ve İmtihan uygulamasına ait itiraz, Anadolu Üniversitesi İmtihan hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 28.04.2021 tarihi mesai bitimine kadar ve sayfada yer Meydan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir