Yüksek tansiyon tazminatı, Kıyı Emniyet çalışanına ödenir mi?

Kiralık Evler Kas 02, 2022 Yorum Yok

Soru: Sahil Emniyet Komutanlığı’nda sivil Elektrik Mühendisi olarak vazife yapmaktayım. Yaklaşık 3,5 yıldır üst ve kendi birliğimde Yekün 4 adet trafonun Yüksek Tansiyon İşletme Sorumluluğu misyonu tarafımca yerine getirilmekte. Size sormak istediğim sorular:
1- Toplu mukavele ile KİT kurumları (TEDAŞ,EÜAŞ ve TEİAŞ) mühendislerine verilmekte olan Yüksek Tansiyon Hizmet Tazminatı bana verilme bahtı ne kadardır? (31,5 kV gücünde 4 adet trafo yüksek tansiyon olarak tabir edilmekte)
2- Tekrar tıpkı kurumlarda Arazi Tazminatı olarak verilen tazminat tarafıma verilebilir mi? (Farklı birlikler içerisinde trafolara aylık denetime gitmekteyim, yaklaşık 20-25 km orta ortaları bulunmakta.)

Cevap: Yüksek tansiyon tazminatı olarak bilinen yüksek tansiyon ek ödemesi toplu kontrat ile ihdas edilmiş bir ödemedir. Güç, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu kapsamına giren birtakım KİT’lerde 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak mali ve toplumsal haklar ortasında yer almaktadır.

2019/1 sayılı halk Vazifelileri Hakem Konseyi Kararının Güç, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna Ait Mali ve Toplumsal Haklar kısmının 11. hususunda, “TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ilişkin güç üretim yerlerinde, Aleni ve kapalı şalt merkezlerinde, güç atama çizgilerinin tesisi, bakımı yahut denetimi hizmetlerinde; Elektrik Güçlü Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek tansiyonda fiilen çalışan halk görevlilerine her gün için 20 TL ek fiyat ödenir.” denilmektedir. Bu karar uyarınca yüksek tansiyon ek ödemesi yalnızca TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel Müdürlüklerinde vazifeli işçiye ödenecek olup, farklı kurumlarda birebir nitelikte misyon yapan çalışana ödenmesi Muhtemel değildir. Laf konusu ödemeden diğer hizmet kollarında vazifeli çalışanın de yararlanabilmesi için bu karara toplu kontratın halk vazifelilerinin tamamını kapsayan genel kararları ortasında yer verilmesi gerekmekte olup, 2021 yılında yapılacak toplu mukavele görüşmelerinde bu talep yetkili konfederasyon ve sendikalar tarafından gündeme getirilebilecektir.

Diğer taraftan arazi tazminatı olarak bilinen ek Özel hizmet tazminatı Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karara ekli II sayılı cetvelin (E) Teknik Hizmetler kısmının 6. sırasına dayanılarak ödenmektedir. Ödemeye ait ayrıntılar ise 11.5.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No. lu Devlet Memurları Kanunu genel Bildiriminde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere nazaran, takımları Teknik Hizmetler Kısmının l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, Laf konusu ek Özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu işçinin ofis, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları üzere “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, Aleni alanlarda şurası tarım ve hayvancılık uygulama üniteleri, yol, tünel, demiryolu, Aka içme suyu, köprü, Kenar yapıları, baraj v.b. Aleni çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,

b) Laf konusu görevlendirmelere ait olarak ilgili ünite amirlerince belirlenen misyon ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı,

yeterli olacaktır.

Sonuç olarak;

– Yüksek tansiyon ek ödemesinin toplu mukavele kararı gereği TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel Müdürlükleri dışındaki kurumlarda misyonlu işçiye ödenemeyeceğini,

– Arazi tazminatı olarak bilinen ek Özel hizmet tazminatının ise 657 sayılı Kanuna tabi teknik hizmetler sınıfındaki işçiden 160 Seri No. lu Bildiride belirlenen şartları taşıyanlara ödenebileceğini,

değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir