Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 22, 2023 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 72 nci unsuru ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 28 inci hususunun ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer Meydan “araştırmacı” ibaresi “araştırmacı (3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük Çalışanı ile Birtakım Düzenlemeler Hakkında kanun Kararında Kararnamenin mülga süreksiz 3 üncü unsuru ile atanan)” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 657 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası kapsamında kontratlı işçi olarak geçirilen hizmet müddetleri, hizmet puanı hesabına iç edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu hususunun ikinci fıkrasının (c) bendinde yer Meydan “muhafaza memurları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısım amirleri ve bölge amirleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve birebir hususa aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Dördüncü fıkranın (ç) bendi, Mecbur hizmet bölgelerine atanma sırası gelen işçi için Mecbur hizmet bölge müddetlerini tamamlamaları halinde, Mecbur hizmet bölgelerinde misyon yapmakta olan işçi için ise bulundukları Mecbur hizmet bölge mühletini tamamlamaları halinde uygulanır.

(11) Eşi yahut çocuğu vefat eden çalışanın vefatı takip eden 1 ay içinde yer değiştirme suretiyle atanmayı talep etmesi halinde, bu talep atanmak istenilen hizmet ünitesinde standart takım durumu ve kurumun hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle karşılanabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Bu müddet, çalışanın talebi üzerine EK-1’de yer Meydan Mecbur hizmet bölgeleri için 180 günü geçmemek üzere uygulanabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci hususunun ikinci fıkrasında yer Meydan “1 inci hizmet bölgesindeki” ibaresi “1 inci hizmet bölgesinde tıpkı hizmet biriminde” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci hususunun ikinci fıkrasında yer Meydan “yapar ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “6 ncı hususun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlar için” ibaresi eklenmiş, tıpkı hususun onuncu fıkrasında yer Meydan “muhafaza memurları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısım amirleri ve bölge amirleri,” ibaresi ve “görevlendirilenler ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “kaptan, makinist, gemi adamı unvanlı işçi ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci hususunun birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, tıpkı hususun ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve birebir unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Süreksiz misyon müddetleri.”

“(3) 657 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası kapsamında kontratlı işçi olarak geçirilen hizmet müddetleri, kontratlı statüde vazife yapılan hizmet ünitesinin bölge hizmetinden sayılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin süreksiz 1 inci unsurunun ikinci fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiş ve birebir unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkraya nazaran 25 inci husus ile yürürlükten kaldırılan iktisat Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışanının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik mucibince hizmet bölgelerindeki Mecbur çalışma mühletini tamamlayanlar, bu Yönetmelik istikametinden de birebir hizmet bölgelerinde Mecbur çalışma mühletini tamamlamış kabul edilirler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer Meydan cetvelin birinci hizmet bölgesinde yer Meydan (48) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış, tıpkı hizmet bölgesine (64) numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve öbür satırlar buna nazaran teselsül ettirilmiş, birebir cetvelin üçüncü hizmet bölgesine (1) numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş ve öbür satırlar buna nazaran teselsül ettirilmiş, birebir hizmet bölgesine var (3) numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve öteki satırlar buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir