Teknik çalışanın Yan ödemesi nasıl belirlenir?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: 2016 Ağustos ayından beri unvan imtihanı ile Matematikçi takımına atanmış bulunmaktayım. Sizin maaş hesaplamanız ile kurumun hesapladığı aylık ortasında ayrım Mevcut ve 5 yıldan beri hiç değişmedi. Şöyleki;
Memurlar.net Yan ödeme aylığını 2175 olarak hesaplıyorsunuz. (114.35 ?)
Kurum Yan ödeme aylığını 1750 olarak hesaplıyor.(92.01 ?)
Hangisi yanlışsız anlamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap: Öncelikle maaş robotu uygulamamızın Daimi güncellendiğini, hem ferdi kullanıcılara hem de kurumlara Aka bir kolaylık sağladığını belirtmek isteriz. çok sayıda ödeme ögesinden oluşan ve hesaplaması uzmanlık gerektiren maaş hesabının uygulama ile birkaç Yalın adımda pratik ve gerçek bir formda hesabı Muhtemel bulunmaktadır. Maaş ögelerinin sayısının Fazla olması yanında şahsa Özel Fazla Çok değişkeni de içermesi sebebiyle her memurun maaşının yüzde Çehre katılıkta hesaplanması Mümkün olamamaktadır. Bu durum uygulamanın eksikliğinden değil, bireye Özel durumların tam olarak öngörülememesinden kaynaklanmaktadır.

Devlet memurlarına ödenen maaş ögeleri ortasında yer Meydan ve Yan ödeme olarak bilinen artırım puanları 657 sayılı Kanunun 152. Unsurunun verdiği yetkiye istinaden Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karar’da düzenlenmiştir. Karara ekli I Sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Kısmında yer Meydan Amel zahmeti ve temininde zahmet artırımı puanlarından yararlanmak için Teknik Hizmetler Sınıfına iç takımlarda bulunmak zaruridir. Lakin, teknik işçi için öbür hizmet sınıflarından farklı bir uygulamaya gidilerek artırım puanları unvan ve/veya derece yerine unvan ve hizmet müddeti dikkate alınarak belirlenmiştir. Hizmet mühleti bakımından 5 yıla kadar hizmeti olanlar ile 5 yıldan Çok hizmeti olanların puanları farklılaştırılmıştır. Asıl Kıymetli nokta ise bu hizmet müddetinin “kendi ihtisas dallarında” geçmiş olmasının Mecbur tutulmasıdır. Kısmın 1 numaralı Not’unda kendi ihtisas kısımlarındaki hizmet mühletinin belirlenmesinde teknik hizmetler sınıfında geçirilen mühletlerin temel alınacağı Anlatım edilmektedir.

Bu durumda Teknik Hizmetler kısmındaki artırım puanlarından yararlanmak için Yekün memuriyet mühleti değil, teknik hizmetler sınıfında geçen hizmet müddeti dikkate alınacaktır. Bu ise memuriyete teknik hizmetler sınıfında başlayanlar bakımından Sorun oluşturmamakla Bir arada Öbür hizmet sınıflarından unvan değişikliği yoluyla geçenler için dikkate alınması gereken Özel bir durumdur.

Maaş hesaplama robotu memuriyete atanma tarihi ve halihazırdaki unvana nazaran hizmet mühletini hesapladığından, Sınıf değiştirerek teknik hizmetler sınıfına atanan memurların artırım puanlarında farklılık oluşabilmektedir. mesela 2010 yılında GİH sınıfında memuriyete atanan ve 2018 yılında unvan değişikliği imtihanı ile teknik hizmetler sınıfında matematikçi takımına atanan memur ile 2010 yılında teknisyen takımına 2018 yılında ise matematikçi takımına atanan memurun Yan ödemeleri farklı olacaktır. Birincisinde teknik hizmetler sınıfında 5 Yıl hizmeti olmadığı için Yekün Yan ödeme puanı toplamı 1750, ikincisinde ise teknik hizmetler sınıfında 5 yılını doldurduğu için Yan ödeme puanı toplamı 2175 olarak hesaplanacaktır. Halbuki her ikisinin de Yekün memuriyet kıdemi birebirdir.

Sonuç olarak, Yekün memuriyet kıdemi 5 yıldan Çok olmakla Birlikte sonradan teknik hizmetler sınıfında bir takıma atanan ve bu takımda 5 yılını doldurmayan memurların Yan ödemeleri Cetvelde yer Meydan “5 yıldan az hizmeti olanlar” için belirlenmiş puanlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bu durumda matematikçi takımında 5 yılını tamamlamamış bir memurun Amel zahmeti artırımı puanı 775, temininde zahmet artırımı puanı ise 975 olarak hesaplanacaktır. Altıncı yıldan itibaren ise bu puanlar sırasıyla 775 ve 1400 olacaktır. Maaş hesaplama robotunda bu Cin ayrıntılara inilmesinin hem programın kullanımını zorlaştıracağını, hem de gayesini aşacağını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir