Sözleşmeli personelin naklinde sağlık ve can güvenliği istisnası

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 29, 2023 Yorum Yok

Ahmet Meşhur’un yazısı şu biçimde;

7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kimi Kanunlar ile 663 Sayılı kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan düzenleme ile kontratlı işçinin muhakkak bir müddetin sonunda memur takımına geçmesi sağlanmıştır. Bu kanunda kontratlı işçinin Tüm talepleri karşılanmamış olsa da genel çizgileriyle Fazla Aka kazanımlar sağlandığını ve birçok problemli hususun tahlile kavuşturulduğunu Anlatım etmemiz gerekmektedir. Bu yazımızda kontratlı çalışanlar için getirilen can güvenliği ve sıhhat mazereti nedeniyle atama hakkından bahsederek mevzuyu açıklamaya çalışacağız.

Sözleşmeli işçi düzenlemesinde yer Meydan sıhhat ve can güvenliği mazereti
657 sayılı Kanun’un 4/B unsurunda yapılan değişiklikle istihdam edilen kontratlı çalışandan birebir kurumda üç yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar bu müddetin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde birebir unvanlı memur takımlarına atanabileceklerdir.

657 sayılı Kanun’a nazaran kontratlı çalışanın üç Yıl mühletle atama yasağına can güvenliği ve sıhhat sebeplerine ait istisna getirilmiştir. Hasebiyle kontratlı çalışandan Kurum içi atama imkanı olanlar can güvenliği ve sıhhat sebepleri mazeretine dayalı olarak atama hakkına sahip olacaklardır.

657 sayılı Kanun’un 4/B unsuruna eklenen fıkrada; “Bu fıkranın diğer paragraflarındaki kararlar ile Özel kanunlarındaki kararlar Bâtın kalmak kaydıyla, bu kanuna tabi halk yönetimlerinde Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek durum unvanlarında çalıştırılmak üzere işin süreksiz olması kaidesi aranmaksızın kontratlı işçi istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen kontratlı çalışandan birebir kurumda üç yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar bu mühletin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde birebir unvanlı memur takımlarına atanır. Bulundukları durum unvanı ile birebir unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanı’nca belirlenir. Bu işçi can güvenliği ve sıhhat sebepleri dış olmak üzere üç Yıl mühletle Öbür bir yere atanamaz. Memur takımlarına atananlar, birebir yerde en az bir Yıl daha misyon yapar..” kararına yer verilmiştir.

Görüleceği üzere birinci sefer kanun metnine sıhhat ve can güvenliği mazereti nedeniyle atama düzenlemesine yer verilmiştir. sıhhat ve can güvenliğinin neleri kapsayacağı kanun metninde açıkça belirlenmemiştir.

Sözleşmeli çalışanın sıhhat mazereti neleri içerebilir?
657 sayılı Kanun’un 4/B hususunda yapılan değişiklikle sıhhat ve can güvenliği nedeniyle kontratlı işçiye atama hakkı verilmesine Karşın bu Cin mazeretlerin neleri kapsayacağı belirtilmemiştir. Bu hususla ilgili olarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik’te sıhhat ve Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin kısmen de olsa yol gösterici olacağını düşünüyoruz.

Yönetmeliğin sıhhat Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği başlıklı 13’üncü hususunda; “Memurun sıhhat mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının vazife yaptığı yerde tedavisinin Mümkün olmadığı yahut var vazife yerinin Laf konusu şahısların sıhhat durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi yahut üniversite hastanesinden alınacak sıhhat şurası raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur birebir hizmet bölgesi içinde Öbür bir hizmet alanına, bu halde mazeretin karşılanamaması halinde ise Öbür bir hizmet bölgesinde kurumca gereksinim duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir” kararına yer verilmiştir.

Görüleceği üzere yönetmelikte sıhhat mazereti Fazla kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Bu çerçevede kontratlı işçi için nasıl bir kapsam belirleneceğini şuan söylemek epeyce zordur. Lakin benzeri bir düzenleme yapılmasının Müsait olacağını düşünüyoruz.

Sözleşmeli işçinin can güvenliği mazereti neleri içerebilir?
Kontratlı çalışanın can güvenliği nedeniyle atama hakkının hangi hallerde verilebileceğinin ipuçlarına Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik’in 14’üncü unsurunda rastlıyoruz.

Buna nazaran; “Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının isimli yahut mülki yönetim makamlarından alınacak dokümanla belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; tıpkı hizmet bölgesi içindeki Öbür bir hizmet alanına, misyon yaptığı hizmet bölgesinde muhtaçlık bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 4’üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında isimli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ait gözetici Tedbir kararı alınan memur, birebir hizmet bölgesi içindeki Öbür bir hizmet alanına, vazife yaptığı hizmet bölgesinde muhtaçlık bulunmaması halinde ise öbür hizmet bölgelerine atanabilir.” kararına yer verilmiştir.

Bu karara nazaran can güvenliği mazeretine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi memurların atama hakkının kapsamı belirlenmiştir. Kontratlı işçinin can güvenliği ve sıhhat mazeretine dayalı yer değişikliklerinin de bu düzenlemeler çerçevesinde yapılacağını Anlatım edebiliriz. Sonuç olarak kontratlı çalışanın sıhhat ve can güvenliği mazeretine dayalı olarak atama hakkının yapılacak düzenleme ile açıklığa kavuşturulacağını düşünüyoruz. Bu mevzunun kurumların takdirine bırakılmasının karmaşaya Sebep olacağını söylemek abartı olmayacaktır.

Kanun değişikliğinde keşke eş durumu mazereti de düzenlenmiş olsaydı
Kontratlı çalışanın en Aka sorun kaynağı eş durumu nedeniyle atama hakkının olmamasıdır. Anayasa’da yer Meydan aileye Fazla Aka Ehemmiyet verildiğini görüyoruz. Fakat kontratlı işçi düzenlemesinde kısıtlı da olsa eş durumu nakline yer verilmemesinin bir eksiklik olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bize intikal eden problemlerin başında eş durumu nedeniyle atama yapılamaması gelmektedir. Bilhassa kontratlı öğretmenler için eş durumu naklinin çocukların eğitim alma hakkı ile öğretmenlerin aile birliği istikrarı gözetilerek masaya yatırılmasının ve makul bir tahlil üretilmesinin Müsait olacağını düşünüyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir