üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

admin admin -
51 0

Emeklilik derecesine temel derece ve kademenin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin önünde olması, emekli maaşı hesaplamasını tesirler ve memur için en yüksek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ödenmesini sağlayan intibakı ve/veya takım derecesi temel alınır.

Soru : 1/4 ‘de 2 Yıllık Yüksek Okul Mezunu Teknisyenim ve yılbaşından sonra emekli olmayı planlamışım.

Kaz. Hak. Hizmet Mühleti 34 Yıl 6 Ay 2 Gün

Eme. Kes. Hizmet Mühleti 35 Yıl 2 Ay 11 Gün

Emekli İkramiyem Kazanılmış Hak Hizmet Müddeti üzerinden mi yoksa Emekli Keseneği Hizmet Müddeti üzerinden hesaplanır. Hürmetlerimle güzel çalışmalar.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurun emekli aylık ve ikramiyesinin hesaplanmasında hangi kriterler dikkate alınır?

Emekli aylığı ve emekli ikramiyesi hesabında KHA ve EKEA ve TAKIM derecesi ortasındaki ayrım nedir? Sorunuz özelinde mevzuyu genel olarak değerlendirmekteyiz.

Kazanılmış hak aylığı (KHA) ve Emekli keseneğine temel aylık (EKEA) ayrımı konusunda yaptığımız değerlendirmeler emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi açısından 5434 e tabi memurlar hakkında; sadece emekli ikramiyesi açısından da 5510 a tabi memurlar hakkında yapılmaktadır.

Memurlar için uygulanan TAKIM DERECESİ, KHA derecesi, EKEA derecesi nedir?

Takım derecesi; Memurun misyon unvanı ile direkt bağlıdır. Memur için takım derecesi 5, bilgi hazırlama Denetim işletmeni için takım derecesi 3, Teknisyen Yardımcısı için takım derecesi 5, başkan için takım derecesi 3, Şube Müdürü ve üst unvanlar için takım derecesi 1 üzere.

Memurun kazanılmış hak aylığı yahut emekli keseneğine temel aylık derecesi takım derecesinden daha düşük olsa bile takım derecesi için öngörülen ek gösterge sayısı uygulanır. Bu bakımdan takım derecesinin değeri yüksektir.

Örnek verecek olursak:

Yüksek Okul mezunu olan şube müdürü, daire lideri vb. üzere unvanda bulunanların Yekün hizmetleri üzerinden yapılan intibaklarında 3 üncü derece 2 nci kademede kalsa dahi, bu durumdaki unvanlar için takım dereceleri 1 olduğundan, 1. Derece için öngörülen ek gösterge uygulanır. Takım derecesi kazanılmış hak aylık yahut emekli keseneğine temel aylık derece ve kademeyle başka tutulur.

(KHA) Kazanılmış hak aylık derecesi ve kademesi; Memurlun tahsiline nazaran memurluk hizmeti, mesleği ile ilgili geçmiş olan personellik, esnaflık üzere hizmetleri ve Yine kazanılmış hak aylık derecesinde kıymetlendirilmesi gereken öbür müddetler üzere memurun ek gösterge almasını sağlayacak yahut tahsiline nazaran yükselebilecek derece ve kademeyi belirtir. Bu durum ön lisans iç yüksek tahsil görenler için azami 1 inci derecenin 4 üncü kademesidir. İdadi mezunları için 3 üncü derecenin 8 inci kademesidir (sicil notundan Dolayı ek kademe olduğunda ise 2 nci derecenin 6 ncı kademesidir).

(EKEA) Emekli keseneğine temel aylık derece ve kademesi; Memurun, personel, esnaf, memurluk hizmetlerinin tamamı üzerinden Yeniden tahsiline nazaran yükselebileceği derece ve kademeyi Anlatım eder. Lakin, bu formda yükselinen derece ve kademenin ek göstergesi verilmez. Örnek; personel, esnaf memurluk hizmetleri ile Birlikte yüksekokul mezunu bir şahıs 1 inci derece 4 üncü kademeye gelmiş olsun, fakat bu kişinin kazanılmış hak aylığı ise 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde kalsın. Bu durumda bu şahıs 2200 ek gösterge değil, 1600 ek gösterge alır.

Örneğin GİH sınıfında çalışan bir memur için, memuriyet öncesindeki mesleği dışındaki personellik yahut esnaflık mühletleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemekte lakin emekli keseneğine temel derece ve kademede bedellendirilmektedir.

İşte bu Cin memuriyet öncesi SSK yahut Bağ-Kur’lu hizmet bulunması halinde, emekli keseneğine temel derece ve kademe, kazanılmış hak aylık derece kademesinin önüne geçmektedir.

Böyle bir durumdaki kişinin emekli olması halinde ise emekli maaşı hesabı değişmektedir.

Buna nazaran, ek gösterge hesabında kazanılmış hak aylık (KHA) derece ve kademesi temel alınırken, göstergede ise emekli keseneğine temel derece ve kademe (EKEA) temel alınmaktadır. misal verecek olursak: Emekli Keseneğine temel Aylık Derece ve Kademesi 3/5 olan memur için aylık ve ikramiye 657 SK/43 üncü unsurdaki karşılığı 1210 olacaktır. Fakat, tıpkı memurun Kazanılmış Hak Aylık Derece Kademesi 4/2 ise, ek GÖSTERGE olarak Yüksekokul mezunu ise yüksek Okul mezunları için tespit edilen 4/2 intibakın karşılığı ek gösterge, değilse yüksek Okul mezunu olmayanlar için tespit edilen 4/2 intibakın karşılğı ek gösterge uygulanır.

Emekli aylığı ve emekli ikramiyesi hesabında üstte belirttiğimiz süreçler uygulanır. Buna nazaran de ek gösterge alınabilmesi için kesinlikle kazanılmış hak aylık derecesinin, emekli keseneğine temel aylık derecesinden daha yüksek olması gereklidir. Şayet, KHA derecesi EKEA derecesinden düşük ise emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesabında EKEA intibakı da iç temel alınacak fakat ek gösterge daha düşük olacağından aylık ve ikramiye meblağı da daha az olacaktır.

Ayrıca, memurların emekli ikramiyesi hesaplamasında Özel dal personellik ve esnaflık müddetleri emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz. Resmi Kesim personellik müddetinin ikramiye hesabında dikkate alınması için de kıdem tazminatı ödenmesi kuralları temel alınır.

Bu bağlamda, verdiğiniz bilgilere nazaran durumunuzu şu biçimde değerlendirmekteyiz:

Verdiğiniz bilgilere nazaran emekli aylığınız 35 Yıl 2 ay 11 gün hizmetiniz ve bu hizmete tekabül eden intibakınız üzerinden yapılacak, fakat emekli ikramiyenizin Yeniden 1 inci derece 4 üncü kademe olarak KHA na tekabül ettiğini bildirdiğiniz 34 tam hizmet yılı üzerinden hesaplanması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Kazanılmış Hak aylık derecenizin dışında Emekli Keseneğine temel aylık derecenize tesir eden müddetiniz Özel kesim personellik müddeti ise bu müddete tekabül eden hizmet yılına ikramiye ödemesi yapılmaz.

Şayet, EKEA dereceniz ¼, KHA dereceniz 2/3 olsa idi, bu durumda emekli aylığınız Yeniden ¼ intibak üzerinden, lakin emekli ikramiyeniz 2/3 intibak üzerinden ödenmesi gerektiğini de ayrıyeten değerlendirmekteyiz.

Aylık ve ikramiye hesaplaması için; https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir