Sıra tahsisli lojman için, yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan puanlamaya ek bir puanlama yapılabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

SORU: Merhaba, Bir sorum olacaktı, yardımınız için şimdiden teşekkürler. Bir devlet kurumu sıra tahsisli lojmanlar için kamu konutları yönetmeliğinde ilgili ek te belirlenen puantaj harici ek puanlama uygulayabilir mi ? Zahmetiniz için teşekkür ederim. Güzel çalışmalar.

CEVAP: Kamu Konutları Kanununun 3. hususunun C bendi aşağıdaki formdadır.

“c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet müddeti, daha evvel kamu konutlarından yararlanma durumu ve müddeti, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme mühleti, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan işçi olması üzere konular dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama temeline nazaran tahsis edilen konutlardır.”

Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli” başlıklı 9. unsurunun 1. fıkrası aşağıdaki biçimdedir.

Madde 9 – Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli temel alınarak konut dağıtım komitesince hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet mühleti fazla olana, hizmet mühleti de eşit ise, yetkili mesken dağıtım komitesince isim çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

DEĞERLENDİRME

Gerek ilgili kanun gerekse de ilgili yönetmelik kararları emredici mahiyette olup, kurum ve kuruluşlara takdir hakkı tanımamıştır. Bu nedenle çalıştığınız kurumun ek puan cetveli düzenleyemeyeceği kanaatindeyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir