Sıhhat işçisinin aldığı hangi müsaadeler tayin için Gerekli çalışma müddetine iç edilir?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: 663 sayılı KHK 45/A hususuna tabi 3+1 kontratlı sıhhat işçisi ebe olarak misyon yapmaktayım. Eylül ayında 3 senem dolup takıma geçeceğim. Ekim ayında da doğum yapacağım. Doğum yaptıktan sonra olağan tayin hakkımın gelmesine yaklaşık 11 ay daha kalıyor. Doğum sonrası analık müsaademin bitmesini müteakip aylıksız müsaade almayı planlıyorum. Aylıksız müsaade mühleti Mecbur olarak çalışmam gereken bir yıllık çalışma mühletine iç olur mu?

Cevap: 663 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 45/A unsuru kapsamında istihdam edilen kontratlı sıhhat çalışanı, Bakanlığın taşra teşkilatında işçi istihdamında zahmet çekilen yerlerde 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru kapsamında vize edilmiş durumlarda görevlendirilmektedir. Unsurun dördüncü fıkrasında, “Sözleşmeli sıhhat çalışanından üç yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun (A) bendi kapsamındaki takımlara atanır. Bu takımlara atananlar, tıpkı yerde en az bir Yıl daha misyon yapar, bunlar hakkında adaylık kararları uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu karar uyarınca üç Yıl kontratlı olarak misyon yaptıktan sonra isteği üzerine takıma geçirilen kontratlı işçi bulunduğu yerde bir Yıl müddetle vazife yaptıktan sonra tayin hakkı elde edebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B hususunda, “Doğum yapan memura, 104 üncü unsur uyarınca verilen doğum sonrası analık müsaadesi müddetinin yahut tıpkı hususun (F) fıkrası uyarıncı verilen müsaade müddetinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız müsaade verilir.” denilmektedir.

Kanunun 36/C-8 hususu uyarınca; 108 inci unsurun (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız müsaade müddetleri, her Yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç Yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilmektedir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 23. hususunda, 657 sayılı kanun yahut öbür kanunlar uyarınca aylıksız müsaade almak suretiyle geçirilen müddetlerin bölge hizmetinden sayılmayacağı karara bağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. hususunda de, aylıksız yahut fiyatsız müsaadeli olarak geçirilen müddetler için hizmet puanı verilmeyeceği Anlatım edilmiş, 31/A unsurunda ise aylıksız yahut fiyatsız müsaadeli olarak geçirilen müddetlerin çalışma müddetinden sayılmayacağı karar altına alınmıştır.

Yukarıdaki kararlarda yer aldığı üzere doğum sebebiyle kullanılan aylıksız müsaadeler memurun kademe ve derece terfisinde dikkate alınmasına Karşın bu mühletlerin tayin hakkı elde edebilmek için çalışılması gereken mühletlere iç edilmeyeceği hem Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik hem de sıhhat Bakanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Anlatım edilmiştir. Lakin aylıksız müsaadeden farklı olarak; yıllık müsaade, doğum öncesi ve sonrası analık müsaadesi, öbür mazeret müsaadeleri ve hastalık müsaadesi bir yıllık çalışma müddeti kapsamında değerlendirilecektir.

Sonuç olarak 3 yıllık çalışma mühletini tamamladıktan sonra takıma geçirilen kontratlı sıhhat çalışanının tayin hakkı elde edebilmek için Mecbur olarak çalışması gereken bir yıllık müddete doğum sonrası kullanılacak aylıksız müsaadenin iç olmadığını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir