2020 yılında periyodik sıhhat raporu Meydan memurun toplumsal Emniyet durumu ne olur?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

2008 yılı Ekim ayından Evvel memur olanlar 5434 e tabi olurlar ve malullük durumlarında da 5434 kararları uygulanır.

5434 kararına nazaran, memurun malullük durumunun kesinlikle SGK sıhhat Kurulunca tespit edilip karara bağlanması gerekir. 5434 husus 44 kararına nazaran de memurun malul olabilmesi için nasıl olursa olsun bedenlerinde meydana gelen rahatsızlıklar yahut maruz kaldıkları hastalığın tedavisinin Muhtemel olmaması nedeniyle görevlerini yapamayacak duruma girmesi gerekmektedir.

Bu formda malul kararı verildiğinde de aylık bağlanması için memurun kesinlikle en az 10 Yıl hizmetinin olması gereklidir.

Şayet aylık bağlanmaya kâfi hizmeti yoksa, yani 10 yıldan az hizmeti varsa memuru toplu bir ödeme yapılır, fakat aylık bağlanmaz.

Dolayısıyla, 5434 e tabi memur için malullük kararı SGK sıhhat Kurulunca kişinin vazifesini yapamayacak derecede bir rahatsızlığı Mevcut mıdır, yok mudur ona bakılarak verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Yani malullük kararının verilmesinde hastalığın tedavisinin Mümkün olmaması nedeniyle vazifelerini yapamayacak duruma girme kriteri ve bu durumun da en son bir raporla tespit edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Görevde iken çalışma gücü kaybı açısından emeklilik konusuna gelince;

Memur şayet çalışmaya başladıktan sonra, sıhhat heyeti raporlarının SGK sıhhat Kurulunca incelenerek çalışma gücündeki kayıp oranının;

-% 50 ila % 59 ortasında olduğu kararı verildiğinde, en az 5760,

– % 40 ila % 49 ortasında olduğu kararı verildiğinde de, en az 6480,

gün SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması gerekmektedir.

Kısa açıklamalarımız bağlamında bahisle ilgili sorular ve cevaben değerlendirmelerimiz;

Soru 1- 2 Yıl mühlet geçerli olan rapora istinaden emeklilik için müracaat yapılır ve kabul edilirse bu tarihte emekli olabilir miyim ve olursam emekli ikramiyesini de alır mıyım? Rapor müddeti sonunda tekrar Olumlu Sonuç alamazsam ne olur? Geriye dönük ödeme yapmam (maaş+ikramiye) gerekir mi? Çalışma günümü doldurduğum için maaşım kesilir ve yaşı mı beklerim?

Cevap 2- 5434 e tabi memur için vadeli rapor ile malullük istikametiyle emeklilik süreçlerinin yapılmaması gerektiğini, malullük istikametiyle emeklilik süreçlerinin yapılması için kesinlikle nihai bir sıhhat konseyi raporunun olması ve bu rapor temel alınarak SGK sıhhat Kurulunca karar verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı nedeniyle bir kıymetlendirme yapılıp Yeniden bunun sonucunda sıhhat konseyi kararı alınıp bu karara istinaden vadeli bir engellilik kararı verilir ve emeklilik süreçleri yapılır ve bu müddet sonunda engellilik oranı ortadan kalkar, yani en azından % 40 ın altında bir çalışma gücü kaybı tespit edilirse emeklilik ortadan kalkar, fakat ödenmiş olan aylık ikramiye üzere meblağlar Geri alınmaz. Bizce Yine bu halde vadeli bir rapora istinaden emeklilik süreçlerin yapılmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Soru 2-Rapor mühleti dolmadan Örneğin bu Yıl sonunda Öbür bir hastaneye tekrar rapor almak için başvurabilir miyim?

Cevap 2- Müddetli verilen raporun yenilenmesi için müddet bitiminin beklenilmesi gerektiğini değerlendirmekle birlikte, husus hakkında sıhhat heyeti raporunun alınacağı üniteden öğrenilmesinde fayda görmekteyiz.

Soru 3-Engelli raporunu kullanmadan emekliliği hak ettim mi? Bu yol ile emekli olununca yeşil pasaporttan yararlanmaya devam edebiliyor muyum?

Cevap 3- Engelli yahut malullük durumu olmaksızın emeklilik durumu hizmet + ıslak kaidelerinin yerine getirilmesi ile mümkündür. Bugün için bu kuralların oluşmadığı görülmektedir.

Engelli raporu ile emeklilik olduğunda yeşil pasaport alma durumunuza gelince; 5682 sayılı Pasaport kanun Husus 14 kararı uyarınca yeşil pasaport, yani özel pasaport verilecek olanlar; Birinci, ikinci ve üçüncü derece takımlarda bulunan yahut bu takımlar karşılık gösterilmek yahut T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Kontratlı olarak çalıştırılan Devlet memurları ve öbür halk görevlilerine verilmekte ve bu durumda emeklilik yahut çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da verilmektedir.

Ayrıca, ek husus 4 kararı nazaran de; Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece takımlarda bulunup da özel Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile Zabit ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla birlikte 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece takımları almadan emekli olan yahut ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet müddetleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün özel Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da özel Pasaport verilmektedir.

Bu açıdan durumunuz bu kararlara uygunsa alabileceğinizi, uymuyorsa alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında kıymetlendirmemiz; Malullük yahut engellilik yani çalışma gücü kaybı nedeniyle bir emekliliği düşündüğünüzde, bizim niyetimiz katiyen nihayet sıhhat şurası raporunun alınması ve bu raporunda müddetli değil devamlılık arz eden bir rapor biçiminde olması, yani rahatsızlığınızın müddetli olmayıp devamlılık arz eden bir rahatsızlık olması ve bu durumun da SGK sıhhat Kurulunca onaylanması halinde emekliliğinizi düşünmeniz olacaktır.

Aksi takdirde süreli bir rapora istinaden emeklilik süreçleriniz yapılıp (bizce yapılmaması gerektiğiniz de belirtmek isteriz) daha sonra da bu raporun daha altında emekliliği kazanamayacak biçimde bir rahatsızlık olduğunda toplumsal Emniyet haklarından yoksun kalacağınızı da belirtmek isteriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir