Sıhhat işçisi, 2. sefer tahsil durumundan tayin isteyebilir mi?

Kiralık Evler Eki 26, 2022 Yorum Yok

Bilindiği üzere Sıhhat Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 16.maddesi (g) bendinde; “Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün tahsil gördüğünü belgelendirmesi halinde, tahsil müddeti ile hudutlu olmak kaydıyla, tahsil gördüğü yere, bir sefere mahsus olmak üzere atanabilir.” denilmektedir.

Yine Sıhhat Bakanlığı Unvan Değişikliği İmtihan Duyurusunun Atama Temelleri Ve Koşulları kısmında ” Unvan Değişikliği imtihanı sonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen misyon yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır.” denilmektedir.

Bu durumda, Tahsil durumu mazereti nedeniyle tayin Olan Sıhhat İşçisi, Unvan değişikliği sonrası öteki ile atanırsa, 2.defa tahsil durumundan tayin isteyemeyecek ve bu durumda tahsili yarıda kalmış olacaktır. 2017 yılında yapılan Unvan Değişikliği imtihanı sonrası birçok kişinin tahsili yarıda kalmış, mağduriyet oluşturmuştur. Yeni yapılacak olan Unvan değişikliği imtihanlarında, ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmazsa, birçok Sıhhat Çalışanı ya eğitiminden ya da yeni unvanından vazgeçmek zorunda bırakılacağı ve buna bağlı olarak da Unvan Değişikliği imtihanına iştirakin azalacağı düşünülmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir