Sigortalı olarBeyaz emekli olLahza tabip, emekli aylığı kesilmeden tekrar çalışabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

SORU: 1992 -2008 ortası 657 sayılı D.M.Kanununa bağlı uzmLahza tabip, 2008 -2013 ortası Özel bölümde 4/a lı ve 2013 ile 2019 ortası da kamuya bağlı 663 s.lı KHK ye nazaran açıktLahza atamalı kontratlı yönetici Tabip olarBeyaz çalıştım.15/01/2020 prestiji ile SSK dLahza 4/a lı olarBeyaz emekli oldum.
Hangi durumlarda, SGK emeklilik maaşım kesilmeden Özel bölümde ya da halk da kontratlı olarBeyaz çalışabilirim.
Yine 4/c li devlet memuriyetine dönmem durumunda emekliliğim tekrar düzenlenip, memTümör emeklisi olabilir miyim.? Hürmet ve muvaffakiyet dileklerimle.

CEVAP: Sigortalı olarBeyaz emekli olLahza Tabip, emekli aylığı kesilmeden tekrardLahza çalışabilir mi? MemTümör olarBeyaz tekrar çalışmaya başlarsa memTümör emeklisi olabilir mi? Sorularınız özelinde durumunuzu kıymetlendirmemiz.

1- SGK emeklilik maaşım kesilmeden Özel dalda ya da kamuda kontratlı olarBeyaz çalışma durumu:

2005 yılındLahza beri uygulanmakta olLahza 5335 sayılı kanun Unsur 30 kararı gereği, emeklilik aylığı alanların tekrardLahza kısa tabirlerle kamuya ilişkin işyerlerinde, kamudLahza yardım alLahza kuruluşlarda ister sigortalı ister memTümör statüsünde Görev alınması halinde bu aylıkları Toplumsal Emniyet Kurumu tarafındLahza ödenmez.

Ancak, Özel bölümde yBirden kamuyla hiçbir ilgisi olmayLahza işyerlerinde çalışma halinde emekli aylıkları ödenir.

Ayrıca 5335 sayılı Kanunda da istisna olarBeyaz emekli olanlardLahza doktor ve uzmLahza doktor takımlarına da açıktLahza atfakBeygir yapılabilmektedir.

Bu bağlamda, sigortalı emekli aylıklarınız kesilmek suretiyle halk işyerlerinde Görev yapılabilir. özel işyerinde sigortalı çalışma durumunda uzun vaÇılgın sigorta kollarına tabi olmayıp kısa vaÇılgın sigorta kollarına tabi yBirden Amel kazası ve UğrYemek hastalığı kesintileri yapılmBeyaz suretiyle çalışma halinde emekli aylıkları kesilmez, bütün sigorta kollarına tabi yBirden uzun vaÇılgın sigorta kollarına tabi formda Toplumsal Emniyet primleri ödenme talebinde bulunulTümör formda çalışma halinde kesilir.

Kamuya ilişkin işyerlerinde, kamudLahza yardım alınLahza kuruluşlarda Görev alınmasına Karşın emekli aylıkları kesilmeyecek durumlar da 5335 sayılı Kanunda açıklanmıştır, bu durumlar şunlardır;
-Cumhurbaşkanlığına seçilenler,)
-Cumhurbaşkanı yardımcılığı yahut bakanlığa atananlar,
-YasfakBeygir Organı üyeliğine seçilenler,
-mahalli yönetimler seçimleri sonucuna nazaran Görev alanlar,
-Sadece toplantı yahut huzTümör fiyatı ya da hakkı ödenen misyonları yürütenler ile Yönetim ve kontrol konseyi üyeliği fiyatı karşılığında görevlendirilenler,
-Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve tıptaki örgŞöhret ve yaygın eğitim kurumlarında ders fiyatı karşılığı ders misyonu verilenler (üniversitelerde ders fiyatı karşılığı ders misyonu verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
-Vakıf üniversitelerinde Görev alanlar,
-hususi kanunlarında yahut Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik yahut yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma yahut Görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafındLahza atanLahza yahut görevlendirilenler ve Türkiye Aka millet Meclisince yapılLahza seçimler sonucunda Görev verilenler,
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı unsurunun (a) fıkrası uyarınca YasfakBeygir Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarBeyaz atanmış olanlar,
-27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununun ek 36 ncı hususu kapsamında istihdam edilen ihtiyBeygir pilotlar ile ulusal Savunma Bakanlığı ve bağlı ünitelerinde işçi ve askeri Talebe temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli Zabit ve astsubaylar,
-18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü hususuna nazaran görevlendirilen Emniyet korucuları,

2- Sigortalı olarBeyaz emekli olLahza Tabip MemTümör olursa MemTümör statüsünden emekli olabilme durumu:

Sigortalı olarBeyaz emekli olLahza doktorun bu bahiste iki tercihinin olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Birinci tercih, Biricik aylık olarBeyaz emekli aylığı alma durumu;

Sigorta emeklisi emekli iken memTümör statüsüne atanmadLahza Evvel sigortalı emekli aylığınız kesildikDeri sonra memTümör statüsüne atanıp daha sonra emekli olma talebinde bulunulursa sigortalı hizmetler ve memurluk hizmetleri toplamı üzerinden memTümör statüsünde Biricik bir emekli aylığı alabileceğinizi değerlendirmekteyiz. LAKİN, memurluk statüsünde geçen çalışmalarının da en az 3 Yıl 6 ay olması gerektiğini de ayrıyeten belirtebiliriz.

İkinci tercih, iki emekli aylığı alma durumu;

Sigorta emeklisi iken sigorta emekli aylığını kestirmeden, yBirden hala emekli aylığını almakta iken memurluk statüsüne geçerseniz bu defa sigorta emekli aylığınız Tekrar üstte belirttiğimiz 5335 sayılı kanun uyarınca Toplumsal Emniyet Kurumunca ödenmez.

Memurluk statüsünde geçen çalışmalarınızda en az 15 yıl, emeklilik yaşı olarBeyaz da 61 yaşını doldurTümör ve emeklilik talebinde bulunursanız bu defa memurluk statüsünde geçen çalışmaları için başka bir memTümör statüsünde emekli aylığı alabileceğinizi, ödenmeyen sigortalı emekli aylığınızı da almaya başlamanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir