Pandemi nedeniyle sıhhat çalışanının hizmet puanı % 100 ziyadesiyle hesaplanır mı?

Kiralık Evler Kas 02, 2022 Yorum Yok

Soru: Pandemi nedeniyle farklı ünite yahut farklı kurumlarda görevlendiriliyoruz, Nakil ve yer değiştirme yönetmeliği 9.maddesine nazaran, hizmet puanımızın %100 ziyadesiyle hesaplanması gerekmez mi?

Cevap: sıhhat Bakanlığı Nakil ve Yer Değiştirme yönetmeliği 9.maddenin 4. ve 5. fıkrası mucibince; “Genel hayatı etkileyen; savaş, sarsıntı, sel ve yangın GİBİ doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde misyon yapan işçiye, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen müddet için en yüksek hizmet puanı % 100 ziyadesiyle verilebilir. Savaş, sarsıntı, sel ve yangın ÜZERE genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak Yurt içi ve Yurt dışında görevlendirilen işçiye en yüksek hizmet puanı %100 ziyadesiyle verilir. Yurt dışında Öbür sebeplerle görevlendirilen öbür işçi, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.” hükümleri mucibince;genel hayatı etkileyen ve ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkan ve hala devam eden Covid-19 virüsü nedeniyle sıhhat İşçisi Hizmet Puanı %100 ziyadesiyle hesaplanması gerektiği düşünülmektedir. Husus metninde her ne kadar pandemi denilmemiş olsa da, genel hayatı etkileyen bir durum olduğu için Pandeminin fıkrada yer Meydan “gibi” kapsamında olduğunu düşünüyoruz.

Hizmet Puanı Nedir?

Personelin Nakil ve yer değiştirme süreçlerinde kullanılmak üzere, sıhhat Bakanlığı Nakil ve Yer Değiştirme yönetmeliği kapsamındaki işçi için her Nakil periyodundan Evvel atamaya temel olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Aleni bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen takımlara yapılacak atamalarda hizmet puanı temel alınır.

Hizmet Puanı Nasıl Hesaplanır?

Hizmet puanının hesaplanmasında Vilayet ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları temel alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda yahut halk Kuruluş ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve Yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki Dizi numarası 1000 sayısıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir. Bu sayıya ek 1’de bulunan Vilayetlerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni Vilayet ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha Evvel bağlı bulunulan Vilayet ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

Beldelerde fiilen çalışılan her Yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki Dizi numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her Yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıyeten eklenir.

Muvazzaf askerlikte geçirilen mühletler için işçiye, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini Yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu Vilayet yahut ilçenin hizmet puanı temel alınır.

Genel hayatı etkileyen; savaş, sarsıntı, sel ve yangın üzere doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde misyon yapan çalışana, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen mühlet için en yüksek hizmet puanı % 100 ziyadesiyle verilebilir.

Savaş, sarsıntı, sel ve yangın üzere genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak Yurt içi ve Yurt dışında görevlendirilen çalışana en yüksek hizmet puanı %100 ziyadesiyle verilir. Yurt dışında Öbür sebeplerle görevlendirilen öbür işçi, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

Geriye hakikat hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı temelli Nakil ve yer değiştirme süreçlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki vazife yapılan yerin idari statüsü temel alınır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle karar Anlatım eder.

Hangi Hallerde Hizmet Puanı Verilmez?

Aşağıdaki hallerde çalışana hizmet puanı verilmez:

Kanunun 77 nci unsuru kapsamında, aile hekimliğinde kontratlı geçirilen müddetler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız yahut fiyatsız müsaadeli olarak geçirilen mühletler,

Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına yahut yargılama sonucunda beraatına karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar dış olmak üzere, misyonu ile ilgili olsun yahut olmasın rastgele bir kabahat nedeniyle tutuklanan yahut gözaltına alınanlar ile misyondan uzaklaştırılanların vazifeleri başında geçirmedikleri müddetler.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir