Orman Mühendisleri Odası Özgür Yeminli Uğraş Mensupluğu İmtihan İlanı

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

ÖZGÜR YEMİNLİ Uğraş MENSUPLUĞU İMTİHAN İLANI

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman sanayi Mühendisliği ve Ağaç İşleri sanayi Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı ve 8 inci hususları ile “Orman Mühendisliği, Orman sanayi Mühendisliği ve Ağaç İşleri sanayi Mühendisliği Özgür Yeminli Uğraş Mensupluğu Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü hususlarına nazaran hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleksel Tecrübe Kazanma ve Uğraş Mensupluğu İmtihan Yönetmeliği” asıllarına nazaran Özgür Yeminli Uğraş Mensupluğu imtihanları yapılacaktır. İmtihanlara aşağıdaki koşulları taşıyan orman mühendisi, orman sanayi mühendisi ve ağaç işleri sanayi mühendisi unvanlı özgür Uğraş mensupları ve/veya hür Uğraş mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A) İMTİHANA GİRECEK HÜR YEMİNLİ Uğraş MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK KURALLAR VE İMTİHAN MÜRACAAT TEMELLERİ:

1- Orman Mühendisi, Orman sanayi Mühendisi ve Ağaç İşleri sanayi Mühendisi yetiştiren lisans seviyesinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis yahut yüksek mühendis unvanına sahip olmak.

2- 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı unsurundaki hür yeminli Uğraş mensubu olacaklar için aranan genel ve Özel kurallara sahip olmak.

3- Hala halk kurumlarında vazifeli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. İstikamet. Md.51/2) 4- Hür Uğraş Mensupluğu Ruhsat Evrakına sahip olmak.

5- Odaya borcu bulunmamak.

6- Cumhuriyet Savcılığından alınacak isimli sicil evrakında Özgür Yeminli Uğraş Mensubu olmasına Mani sicil kaydı bulunmamak.

7- Bu unsurun aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleksel alanların biri yahut bir kaçında, toplumsal garantili olarak Yekün en az 10 (on) Yıl periyodik Hür Uğraş Mensubu olarak çalıştığını yahut ormancılık, orman sanayisi ve ağaç işleri sanayisi bahislerinde hizmet veren halk kurumlarında Hür Uğraş Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya toplumsal Emniyet evrakı ile kanıtlayarak bu dokümanları duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.

Buna nazaran;

a) Ormancılık, orman sanayisi ve ağaç işleri sanayisi bahislerinde hizmet veren halk kurumlarında, Hür Uğraş Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı mühletler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleksel Tecrübe Kazanma ve Uğraş Mensupluğu İmtihan Yönetmeliği” nin 51 inci unsuru temellerine nazaran ve resmi evraklara dayalı olarak kanıtlanacaktır.

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Hür Uğraş Mensubu olarak çalıştıkları müddetler aşağıdaki formlarda kanıtlanacaktır.

– 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) Evvel çalışılan müddetler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak kaidesiyle, hür mühendis ve müşavir evrakı ile kendi nam ve hesabına yahut hizmet akdiyle Odaya tescilli ofislerde ve/veya şirketlerde toplumsal teminatlı olarak çalışılan müddetler, resmi evraklara dayalı olarak kanıtlanması.

– 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan müddetler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak kuralıyla, hür Uğraş mensupluğu ruhsat evraklı ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık yahut orman eserleri ofisleri ile hür ormancılık ve orman eserleri şirketlerinde yahut hizmet akdiyle birebir ofislerde yahut şirketlere toplumsal garantili olarak çalışılan müddetlerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman sanayisi ve ağaç işleri sanayisi bahislerinde iştigal eden gerçek ve/veya Özel hukuk hukukî bireylerinde, toplumsal teminatlı olarak ve mesleksel aktiflik bahislerine Müsait işlerde mühendis olarak çalıştığının toplumsal Emniyet evrakı ile kanıtlanması.

8- İmtihan müracaatları online sistemi üzerinden ve aşağıdaki biçimde yapılacaktır;

a) Online süreç merkezinden “SYMM İmtihan Başvurusu” menüsüne girilerek müracaat formu doldurularak kaydedilecek, form doldurulurken hangi derslerden imtihana girileceği işaretlenecektir.

b) Müracaatın onaylanabilmesi için Tekrar online süreç merkezinin form ekranında da belirtilen

Özgür Uğraş mensupluğu yapmış ve/veya özgür Uğraş mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) Yıl vadeli çalışıldığını kanıtlayan evraklara dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler

Cumhuriyet savcılığından alınacak isimli sicil kaydı,

Özgür Uğraş Mensupluğu Ruhsat Dokümanı ve Vize cetveli fotokopisi

Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

Belgelerinin 05 Nisan 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya direkt yahut taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu evrakların gelip gelmediği Yine online süreç merkezinden takip edilebilecektir.

c) İmtihan müracaatları TEMDEM kurulunca 09 Nisan 2021 Cuma gününe kadar incelenecek, SYMM imtihanına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Konseyine bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 12 Nisan 2021 Pazartesi gününe kadar birinci Kez imtihana gireceklere ilişkin süreksiz aday

listesi duyurulacaktır. müracaat sonuçları tıpkı vakitte online süreç merkezinden takip edilebilecektir. SYMM adayları, süreksiz Namzet listesine rağmen 19 Nisan 2021 Pazartesi gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 22 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar itirazları Kesin sonuca bağlayarak, SYMM imtihanına birinci Sefer girecek adaylar ile Bir arada başarısız olunan derslerden girecek adayların Kesin listesini Odanın ilan tahtası ile internet sayfasında duyurur.

d) SYMM imtihanına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği İmtihan bahislerine ilişkin İmtihan fiyatının 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Yine tıpkı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile direkt ödenebileceği üzere; banka havalesi yahut Oda muhasebesine de ödenebilecek fakat sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

e) İmtihan giriş evrakı, müracaat onaylandıktan sonra online süreç merkezinde müracaat yapılan ekrandan 21 Mayıs 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

f) Hür Uğraş mensupluğu İmtihan giriş dokümanıyla imtihanlara girilebilecektir.

g) İmtihanlara, özgür yeminli Uğraş mensupluğu İmtihan giriş evrakıyla girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı yahut Oda üyeliği kimlik dokümanı bulunacaktır.

B) İMTİHANLARA AİT BİLGİLER:

1) İmtihan günü: 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü her uzmanlık alanında Biricik Celse yapılacaktır.

2) İmtihan başlama saati: 09.30

3) İmtihan müddeti: Her bahis için İmtihan mühleti 25 dakikadır. Biricik oturumda Oda Yönetim kurulunca belirlenecek en Fazla sekiz mevzuda İmtihan yapılacaktır.

4) İmtihan yeri ve adresi: Ankara, İmtihan giriş dokümanında belirtilen adres ve salonda

5) İmtihanların formu: Çoktan seçmeli yazılı test

6) İmtihan soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı hususunun birinci fıkrasındaki mevzularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki mevzularda orman sanayi mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki bahislerde ağaç işleri sanayi mühendisleri imtihanlara girecekler ve her bir bahiste 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.

7) Puan durumu: Her İmtihan konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun bedeli 4 (dört) puandır.

5531 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğe nazaran, Özgür Yeminli Uğraş Mensupluğu imtihanlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman sanayi Mühendisi ve Ağaç İşleri sanayi Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci unsuru uyarınca ilanen duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir