Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan şahıs memur olabilir mi?

Kiralık Evler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Bu yazımızda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak vazife yapmakta iken öğretim mesleğinden çıkarma cezası Meydan bireylerin hangi hallerde memuriyet misyonuna dönebileceklerini ele alacağız.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/b-5 hususunda “Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma” cezası “Akademik bir takıma bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarma” halinde tanımlanmıştır.

İlgili Kanunda yer Meydan bu cezayı öğretim elemanlarının alabilmesi için aşağıdaki hareketleri işlemeleri gerekmektedir:

a) Diğerlerine ilişkin özgün fikir, metot, data yahut yapıtları bilimsel kurallara Müsait biçimde atıf yapmadan kısmen yahut büsbütün kendisine ilişkin üzere göstermek.
b) Nakil ve yükselmelerde, unvan yahut derece kazanılmasında; anket uygulama, data toplama üzere akademik kıymetlendirme içermeyen katkılar dışında ferdî emek ve birikimine dayanmayan, diğerleri tarafından fiyat karşılığında yahut fiyatsız olarak üretilmiş yayın ve çalışmalar kullanmak.
c) Özürsüz yahut müsaadesiz olarak bir yılda Yekün 20 gün vazifeye gelmemek.

Söz konusu cezalar çerçevesinde, başta intihal aksiyonu olmak üzere fiyat karşılığı yahut fiyatsız olarak bilimsel çalışmalarını Öbür bireylere yazdırma ile Birlikte bir yılda mesaiye devamsızlık gösteren akademisyenlerin tekrar üniversitelerde öğretim elemanı takımına atanmaları engellenmiştir. Haliyle bu durumda olan şahıslar için devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim elemanı çalışmak yasal olarak imkansız hale gelmektedir.

Cezaların nevi prestijiyle bakıldığında kanun koyucunun intihal ve tez yazdırma üzere akademik ömürde affedilemeyecek türden hareketleri işleyen şahısların öğretim elemanı takımlarına tekrar dönüşleri engellenmekle Birlikte ilgililerin bütünüyle kamuda istihdamının önüne geçilmemiştir.

Öğretim elemanı olarak misyon yapmakta iken bu cinsten bir ceza Meydan bireyler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur yahut kontratlı işçi yahut da Amele takımlarına başvuru yapmak suretiyle gereken diğer şartları taşımaları halinde istihdam edilmelerinin önünde rastgele bir Mani bulunmamaktadır. Sadece birtakım kurumsal düzenlemelerdeki kısıtların olması halinde o kuruma yahut mesleğe başvurmak Muhtemel olamamaktadır. mesela uzman olabilmek için “disiplin istikametinden meslekten yahut memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından yahut mesleksel faaliyetten süreksiz ya da Daimi olarak yasaklanmamış olmak.” kaidesi aranmaktadır.

Diğer taraftan, bu bireylerin öğretim mesleğinden çıkarılması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci hususunun ikinci fıkrasında yer Meydan “657 sayılı Kanuna tabi olmayan çalışandan kendi istekleri ile vazifesinden çekilmiş olanlar, boş takım bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” kararında yer Meydan “çekilme” kapsamına da girmemektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir