Misyonda yükselme için hizmet müddeti kuralına sahip olma vakti nedir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Soru: Görevde yükselme imtihanı sonucunda 1.derece şube müdürü takımına atanmak icin 10 yıllık hizmet müddetinin tespitinde, yazılı İmtihan tarihi mi baz alınacak yoksa, şube müdürlüğü tercihlerinin nihayet günü mü baz alınacaktır? Yazılı İmtihan tarihi baz alınırsa ne yapılmalıdır?

Cevap: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair genel Yönetmeliğin 6. unsurunda, ” Kurumlar, vazifenin niteliği prestijiyle misyonda yükselme suretiyle atanacak işçi için bulunduğu kurumda yahut diğer kurumlarda alt misyonlarda çalışmış olma kaidesi ve müddeti arar. duyuru edilen takım yahut konum için bu kaidesi sağlayan işçi bulunmaması durumu dış olmak üzere, bu mühletlerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması temeldir.
Kurumlar atanılacak misyonun niteliği itibariyle aranacak hizmet müddetlerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci unsurunun (B) bendi kararlarına nazaran kıymetlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen müddetleri dikkate alarak belirler. kararı yer almaktadır.

Devlet Memurları Kanununun 68/B unsurunda ise, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile sıhhat ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri kapsamındaki memurlar dış olmak üzere derece yükselmesindeki müddet kaydı aranmaksızın 1 ve 2. derece takımlara atanmak için 10 yıl, 3 ve 4. derece takımlara atanmak için 8 Yıl hizmet mühleti ve 4 yıllık yükseköğrenim görme kaidesi getirilmiştir. İki yıllık yükseköğretim görenler için bu mühletlere iki Yıl ek edilecek olup, hangi nitelikteki hizmetlerin belirlenen mühletlere iç edileceği hususta açıklanmıştır.

Genel Yönetmeliğin 9. hususunda ise, Görevde yükselme suretiyle Nakil yapılacak takım yahut durumlar yazılı imtihanlardan Evvel duyurulur. İlan edilen takım yahut durumlar için belirlenen müracaat tarihinin nihayet günü prestijiyle aranan nitelikleri taşıyan işçi, müracaat kaidelerini taşıdığı farklı unvanlı takım yahut durumlardan yalnızca biri için duyuruda belirtilen formda müracaatta bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar iç olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen müsaadeleri kullanmakta olanların da imtihana katılmaları mümkündür.
Kurumların işçi işlerinden Mesul ünitelerine yapılan müracaatlar incelenerek, aranan koşulları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir.” denilmektedir.

Yine birebir Yönetmeliğin 12/C hususunda, imtihanda başarılı olup atanmaya hak kazanan işçinin, muvaffakiyet sıralaması listesinin katılaşmasını müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen muvaffakiyet sıralamasındaki muvaffakiyet puanlarına nazaran atanacağı, kurumlarca tercih alınması durumunda ise muvaffakiyet sıralaması temel alınarak ilgili çalışanın tercihlerine nazaran atanacakları, atanma kurallarını taşımadıkları için imtihanların geçersiz sayılması yahut bu sebeple atamaların iptal edilmesine bağlı olarak boş kalan yahut boşalan takımlara, muvaffakiyet sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere tıpkı unvanlı takım yahut konumlar için yapılacak müteakip imtihana ait duyuruya kadar, 12/B hususuna nazaran kurumlarca belirlenmiş olması halinde yedekler ortasından muvaffakiyet sıralamasına nazaran Nakil yapılabileceği karara bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen kararlar çerçevesinde; ilan edilen takım için belirlenen müracaat tarihinin nihayet günü prestijiyle ilgili takım derecesine atanmak için Gerekli hizmet müddeti kaidesine (1. derece için 10 yıl) sahip olunmasının Mecbur olduğunu, müracaatların kıymetlendirilmesi basamağında bu konuya dikkat edilmesi ve nihayet müracaat günü prestijiyle ilgili takım derecesine atanmak için Gerekli müddet koşulunu karşılayamayan adayların müracaatının kabul edilmemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. İmtihana girip başarılı olmakla Birlikte nihayet müracaat günü itabarıyla hizmet mühleti kuralı tutmayan adayların atanması genel Yönetmeliğe karşıtlık teşkil edecek ve İmtihan sürecinin sakatlanmasına yol açacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir