Memur tayinlerinde ‘engelli kardeş’ ayrıntısı!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

… Bakanlığı’nda bir ilin .. gelir müdürlüğünde Emniyet memuru olarak çalışmaktayım. Antalya’da yüzde 95 engelli kardeşim ailem ile Birlikte yaşamaktadır ve vasisi olan annem de 70 yaşını geçerek kendisi de bakıma muhtaç hale düşmüştür. Birebir kentte yaşayan öbür kardeşlerimin ise madden ve aile sistemi bakımından bakmalarına İmkan bulunmamaktadır. Bulunduğum vilayetten beni tayine göndermek istemiyorlar. Kardeşimin vasisi olmadığım halde mazeret tayini ile Antalya’daki var olan takıma tayin olabilir miyim?

Engelli kardeşimin vasisi olmadığım halde bu mazerete bağlı olarak naklen tayin olabilir miyim?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin ek 3. hususunun birinci fıkrasında; “İlgili mevzuatına nazaran alınan sıhhat heyeti raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi yahut bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan münasebetlere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.” kararı yer almaktadır. Hususun ikinci fıkrasında ise bu kapsamdaki taleplerin bu Yönetmelikte yer Meydan kısıtlayıcı kararlara tabi olmaksızın kurumların takım imkanları ve Örgüt yapıları dikkate alınarak karşılanacağı karara bağlanmıştır.

Aynı karara Maliye Bakanlığı Çalışanının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 11/A unsurunda yer verilmiştir. uygar hukukumuzda birinci derece kan hısımları anne, baba ve çocuklar; ikinci derece kan hısımları ise kardeş, torun, anneanne, babaanne ve dedeyi kapsamaktadır. Münasebetiyle kardeşlerin ikinci derece kan hısımı olması sebebiyle kardeşinin durumuna bağlı olarak memurun üstte yer verilen karardan yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen Yönetmeliklerde ayrıyeten sıhhat mazeretine bağlı yer değişikliğine de yer verilmiş olmakla birlikte, bu kapsamdaki yer değişikliği talebi için öncelikli kural memurun yargı kararıyla kardeşi için vasi tayin edilmiş olmasıdır.

Bakanlık Yönetmeliğinin 17. unsurunda muhakkak müddet hizmeti olanların yer değiştirme suretiyle atanması, 21. unsurunda ise İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanmaya ait kararlara yer verilmiş olup, memurun durumunun bu unsurlar kapsamına girmesi halinde tayin isteğinde bulunmak suretiyle yer değiştirmesi mümkündür.

Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun 105. unsurunun nihayet fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu yahut memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi yahut tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sıhhat şurası raporuyla belgelendirilmesi kaidesiyle, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar müsaade verilir. Gerektiğinde bu müddet bir katına kadar uzatılır.” kararı yer almaktadır.

Refakat müsaadesi olarak isimlendirilen bu müsaadenin kullanımına ait konular Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 10. hususunda düzenlenmiştir.

Refakat müsaadesi konusunda Gerekli koşulları taşıyan kardeşine bağlı olarak memurun 6 aya kadar aylık ve özlük hakları kesilmeksizin refakat müsaadesi kullanması mümkündür. Bu müsaadenin bitimini müteakip 657 sayılı Kanunun 108/A hususu uyarınca memura isteği halinde 18 aya kadar aylıksız müsaade verilebilecektir.

Sonuç olarak, kardeşinin birinci derece kan hısımı kapsamına girmemesi sebebiyle memurun engelli kardeşinin durumunu münasebet göstererek yapacağı yer değişikliği talebinin üstte yer verilen Yönetmelik kararları kapsamına girmediğini, lakin genel kararlar kapsamında Kurumun memurun misyon yerini değiştirmesine bir Mani bulunmadığını, refakat müsaadesi verilmesine ait kuralların sağlanması durumunda memura altı aya kadar aylıklı refakat müsaadesi verilebileceğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir