Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 23, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/3/2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin 40 ıncı unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim müfettişleri lideri; eğitim müfettiş yardımcılığı iç müfettişlik mesleğinde en az beş Yıl misyon yapan eğitim müfettişleri ortasından, Liderin önerisi ve Bakan onayı ile görevlendirilir, birebir metotla misyondan alınır. Beş yıllık misyon müddeti kaidesini taşıyan eğitim müfettişi bulunmaması halinde, daha az vazife müddeti olan eğitim müfettişleri ortasından da birebir yolla görevlendirme yapılabilir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, Nakil ve terfi tarafından kazanılmış hak doğurmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik kararlarını ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir