Merkez Bankası 30 Emniyet vazifelisi alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

TÜRKİYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

GÜVENLİK VAZİFELİSİ ALINACAKTIR.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, kuvvetli örgüt yapısı, nitelikli takımı, teknolojik üstünlüğü ve tesirli sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları ortasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak şahıs Sayısı: Güvenlik Vazifelisi (30 kişi)

Çalışma Formu: Tam vakitli / Sözleşmeli

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

İdare Merkezi ve Şubeler

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Şartları (27 Kasım-14 Aralık 2020)

S 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

S Askerlik vazifesini yapmış olmak. (Erkek adaylar için.)

S Emniyet vazifesini Daimi olarak yapabilecek vücut ve ruh sıhhatine sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü iç Emniyet vazifelisi olarak çalışmalarına Mani bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir sıhhat Şurası Raporu istenecektir.)

S 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım imtihanlarının kurul mülakatı evresinde elenmemiş olmak.

S Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak şahıslarda aranan genel kuralları sağlamak.

S Türkiye yahut Yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans yahut ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

S – 2019 yahut 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS Lisans) en az

60 KPSSP1 puanı almış olmak. (Lisans mezunu adaylar için.)

– 2018 yılında yapılan yahut 2020 yılında yapılacak halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS Ön

Lisans) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak. (Ön Lisans mezunu adaylar için.)

S özel Emniyet Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak.

S En az 175 cm. uzunluğunda olmak. (Uygulamalı İmtihan öncesi uzunluk ölçümü tarafımızca yapılacak, bu kaidesi sağlamayanlar uygulama imtihanına alınmayacaktır.)

2. genel Yetenek İmtihanı (03 Ocak 2021)

Genel Yetenek imtihanı test prosedürüyle yapılacaktır. Şartları taşıyan adaylardan KPSS puanlarına nazaran yapılacak sıralama sonucunda birinci 360 Namzet (360’ıncı adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da dahil) genel Yetenek imtihanına çağrılacaktır.

3. Uygulama İmtihanı (13-15 Ocak 2021)

Genel Yetenek İmtihan puanına nazaran yapılacak olan sıralama sonucunda birinci 180 Namzet (180’inci adayla birebir puanı Meydan adaylar da dahil) uygulama imtihanına çağrılacaktır.

Uygulama imtihanı Ankara’da yapılacak olup, ayrıntılar daha sonra adayların elektronik posta adreslerine bildirilecektir.

Uygulama imtihanından Çehre üzerinden en az elli ve üzerinde puan Meydan adaylardan en yüksek puanı Meydan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda birinci 90 Namzet (90’ıncı adayla birebir puanı Meydan adaylar da dahil) kurul mülakatına çağrılacaktır.

4. Benlik ve Yetkinlik Testleri (19-21 Ocak 2021)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek Benlik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Kurul Mülakatı (1-5 Şubat 2021)

Komisyon mülakatında adaylar yeni sosyo-ekonomik mevzular ile mesleğin gerektirdiği bahislere hakimiyet tarafından pahalandırılacak, kıymetlendirme her bir kurul üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her Namzet için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama imtihanı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak Namzet muvaffakiyet puanı bulunacaktır. Namzet muvaffakiyet puanı sıralamasına nazaran belirlenen sayıdaki Namzet başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 27.11.2020 tarihinden 14.12.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki evrakları yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen yahut posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

o Fotoğraf

o Diploma yahut süreksiz mezuniyet belgesi

o İmtihan Sonuç Dokümanı (KPSS)

o Terhis Belgesi

o özel Emniyet Eğitim Sertifikası (Silahlı) yahut Kimlik Kartı (Silahlı)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve davetler, adayların müracaat sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine yahut Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) İlan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında rastgele bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Bireylerde Aranacak Koşullar

S Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

S halk haklarından yasaklı olmamak.

S Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddet karar giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

S Alım yapılacak takımın gerektirdiği misyonu devamlı olarak yapmasına Mani olmayacak vücut ve ruh sıhhatine sahip olmak.

S Öbür bir kuruluşa Mecbur hizmet yükümlülüğü bulunmamak, bu türlü bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi konusunda müsaade almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir