Memur, KPSS ile öbür bir memurluğa atanırsa, harcırah alabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

SORU: … .Dairesi Başkanlığında “..Uzman Yardımcısı” olarak vazife yaparken 2017 KPSS puanım ile ….Başkanlığı “..Uzman Yardımcılığı” takımını kazanmış bulunmaktayım. Üst kurum … birebir olsa dahi (açıktan atamayla) yeni bir imtihanla (kurum imtihanı – mülakat) kazandığım bu takım için Ankara’ya taşınırken harcırah alabilir miyim?

CEVAP: 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Daimi görev harcırahının mebdei” başlıklı 9 uncu hususunda de

“a) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

b) Naklenveya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen öbür bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

c) Muvakkat görev ile yahut vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli görev mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verilir.” ile

Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller” başlıklı 10 uncu unsurunda; “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. Yurt içinde yahut yurt dışında vazife yapmakta iken yurt içinde yahut yurt dışındaki sürekli bir vazifeye naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni vazife yerlerine kadar;…..” kararları yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat kararlarını birlikte değerlendirdiğimizde; devlet memuru iken KPSS sonucuna nazaran girmiş olduğunuz uzman yardımcılığı imtihanını kazanarak misyon yerinizin değişmesinden ötürü harcırah alıp alamama durumuna ait ilgili Kanunda bir karar bulunmadığından, muhtemelen kurumunuz harcırah ödemesi yapmayacaktır.

Ancak uygulamada, kamu çalışanı, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurarak yahut dava açarak harcırahını almaya çalışmaktadır. Birtakım kararlara aşağıda yer verilmiştir.

Eskişehir Yönetim Mahkemesinin kararı için tıklayınız.

Danıştay 11. Dairesinin kararı için tıklayınız. Birebir Dairenin öteki bir kararı için tıklayınız.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı için tıklayınız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir