Kontratlı işçinin yıllık müsaadesinin devranı bir kezlik mıydı?

Kiralık Evler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Sözleşmeli işçinin yıllık müsaadelerine dair düzenleme “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın 9. hususunda şu biçimde düzenlenmiştir:

“Madde 9- 217 sayılı Devlet İşçi Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında kanun Kararında Kararnamenin 2 nci unsurunda belirtilen kurumlarda geçen hizmet mühleti, bir yıldan on yıla kadar olan çalışana yirmi gün, on yıldan Çok olanlara otuz gün fiyatlı yıllık müsaade verilir. (Ek cümleler:RG-6/2/2021-31387-C.K.-3507/2 md.) Sözleşme periyodunda kullanılmayan müsaadeler, kontratın devamı halinde müteakip mukavele periyodunda kullanılabilir. Cari kontrat periyodu ile bir evvelki kontrat devri hariç, evvelki mukavele periyotlarına ilişkin kullanılamayan müsaade hakları düşer.”

6 Şubat 2021 tarihinde eklenen cümleyle, kontratlı işçiye, evvelki Yıl kullanamadığı müsaadeleri bir sonraki yıla devretmesi imkanı getirilmiştir.

Ayrıca, Asıllara “Sözleşmeli işçinin, bu Asılların 9 uncu unsurunun birinci fıkrası yeterince hak kazandığı 2020 yılına ilişkin yıllık müsaade hakkının kullanılamayan kısmı 2021 yılına devredilmiştir.” halinde bir süreksiz unsur eklenmerek 2020 yılında kullanılamayan müsaadelerin 2021 yılına devredilmesi sağlanmıştır.

“Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”da yıllık izinlere dair anne hususta düzenleme yapılmadığı için müsaadelerin periyodu düzenlemesi 2020 yılına Özel bir düzenleme değildir. anne hususta yapılan düzenleme yeterince, bir evvelki kontrat devrinde kullanılamayan müsaadeler, müteakip mukavele periyodunda kullanılabilecektir. Dolaysıyla 2021 yılında kullanılamayan müsaadeler, kontratın devamı halinde 2022 yılında kullanılabilecektir. A

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir