Kontratlı işçi yol müsaadesi kullanabilir mi?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: Yaklaşık bir buçuk yıldır sıhhat bakanlığında tıbbi sekreter okarak misyon yapmaktayım. Yıllık müsaadem dış yol müsaadem var mudur? Mevcut ise kullanma koşulları nelerdir?

Cevap: Yol müsaadesi izni olarak bilinen müsaade hakkı, yıllık müsaadeyle amaçlanan dinlenme hakkının tam olarak kullanılabilmesi, müsaade kullanacak işçinin yolda geçireceği müddetler sebebiyle müsaade hakkının zayi olmaması gayesiyle ek olarak verilen bir izindir.

663 Sayılı kanun Kararında Kararnamenin 45/A unsurunun birinci fıkrasında, “Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları dış olmak üzere ve öncelikle işçi istihdamında zahmet çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı kanun Kararında Kararnameye ekli cetvellerde sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer Meydan unvanlarla vize edilmiş durumlarda bu hususta öngörülen kurallarla kontratlı işçi istihdam edebilir.” kararı, beşinci fıkrasında ise, “Bu husus kararlarına nazaran takımlara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun (B) bendi uyarınca kontratlı konumlarda geçirdikleri hizmet süreleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde kıymetlendirilir.” kararı yer almaktadır.

Yukarıdaki kararlar uyarınca3 artı 1 olarak da bilinen kontratlı sıhhat çalışanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru kapsamında istihdam edilmekte olup, 45/A hususu ile Bir arada 4/B unsuru ve buna bağlı olarak Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellere tabidir.

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların 9. unsurunda, 217 sayılı Devlet İşçi Başkanlığı kurum ve Vazifeleri Hakkında kanun Kararında Kararnamenin 2 nci hususunda belirtilen kurumlarda geçen hizmet mühleti, bir yıldan on yıla kadar olan işçiye yirmi gün, on yıldan Çok olanlara otuz gün fiyatlı yıllık müsaade verileceği, mukavele devrinde kullanılmayan müsaadelerin, kontratın devamı halinde müteakip kontrat periyodunda kullanılabileceği, cari kontrat devri ile bir evvelki mukavele devri hariç, evvelki mukavele devirlerine ilişkin kullanılamayan müsaade haklarının düşeceği karara bağlanmış, kontratlı çalışana yol müsaadesi verilmesine ait bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Oysa Devlet memurları bakımından 657 sayılı Kanunun 102. unsurunda, yıllık müsaade müddetleri belirtildikten sonra Mecbur hallerde bu mühletlere ek olarak gidiş ve dönüş için en Fazla ikişer gün eklenebileceği karar altına alınmıştır.

Sonuç olarak müsaade hakkını düzenleyen kararda, yıllık müsaade dışında müsaadeye gidiş ve müsaadeden dönüş için ayrıyeten yol müsaadesi mahiyetinde bir müsaade verilmesi öngörülmediğinden kontratlı çalışana yol müsaadesi verilemeyeceğini ve bu konuda 657 sayılı Kanunun 102. unsuru kararının kıyasen uygulanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir