üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 11 personel alacak

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 11 personel alacak

admin admin -
24 0

İSTANBUL DOKUMA VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ (İTKİB)

İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

1- İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı 6 (altı), İdari Memur 4 (Dört), Engelli İdari Memur 1 (bir) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla Yekün 11 (Onbir) işçi alınacaktır.

2- Sınava Katılma genel Koşulları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel kaideleri sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01.01.2023 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar)

e) halk haklarından yoksun bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahkum olmamak,

g) Vazifesini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,

i) Rastgele bir toplumsal Emniyet Kuruluş yahut kuruluşundan emekli olmamak,

j) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen kısımlarından yahut yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak yahut dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak kaydıyla belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

UZMAN YARDIMCILIĞI MÜRACAAT ŞARTLARI

k) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 1’de belirtilen puan cinsinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

l) 2021 ,2022 yahut 2023 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS yahut e-YDS) İngilizce, Almanca yahut Fransızca yabancı lisan bilgisinden, en az 70 puan yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak, (İkinci yabancı lisan tercih sebebi olacaktır.)

TABLO.1

İDARİ MEMUR MÜRACAAT ŞARTLARI

m) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarında Tablo 2’de belirtilen puan çeşidinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.2

n) 2022 yılında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarında Tablo 3’te belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.3

ENGELLİ İDARİ MEMUR MÜRACAAT ŞARTLARI

o) 2022 yıllında yapılan Engelli halk İşçisi Seçme İmtihanından Tablo 4’te belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.4

3- Yarışma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan cinsinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır.Son sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağrılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1. genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) Amel talep formu (ıslak imzalı olarak, Biricik sayfa çıktı alınmalıdır),

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı yahut Nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması),

3. nihayet 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (biri form üzerine yapıştırılmış formda Yekün iki adet),

4. E-devletten Barkodlu Mezuniyet Dokümanı,

5. E-devletten Barkodlu KPSS Sonuç Evrakı,

6. E-devletten Barkodlu Yabancı lisan imtihanından taban puanı aldığını gösterir doküman,

7. E-devletten Barkodlu İsimli Sicil Kaydı Dokümanı,

8. Aktüel Özgeçmiş (Özgeçmiş formatında, el yazısı olmamalı),

*Sınavı kazanan adaylardan doküman asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi

Başvurular, 4’üncü hususta belirtilen evraklar ile, İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği adresine en geç 15 Mayıs 2023 saat 17:30’a kadar şahsen yahut posta yoluyla yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten evrak ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır.

Aday, evrak fotokopilerinin aslının tıpkı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi ve İmtihan tarihi 17 Mayıs 2023 tarihinde genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.itkib.org.tr) duyurulacaktır. Kelamlı İmtihan İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği Hariç Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34197 adresinde gerçekleştirilecektir.

Mülakata hak kazanan Namzet listesi genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görünüm ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (T.C kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Şoför Dokümanı, Pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İSTANBUL DOKUMACILIK VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ İRTİBAT BİLGİLERİ

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir