Hizmet İhracatçıları Birliği 4 personel alacak

Genel Nis 25, 2023 Yorum Yok

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ genel SEKRETERLİĞİ

1- Aşağıda yer Meydan tabloda gösterildiği biçimde Hizmet İhracatçıları Birliği genel Sekreterliği’ne (HİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için 1 (bir), İdari Memur kadrosu için 3 (üç) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla 4 (dört) personel alınacaktır.

2- İmtihana Katılma genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel kaideleri sağlaması mecburidir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Üniversite yahut fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen kısımlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Şurası tarafından onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

e) 01/01/2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

f) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme kabahatlerinden mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,

i)

j) Herhangi bir toplumsal Emniyet Kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak.

3- Yarışma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan cinsinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağrılır

UZMAN YARDIMCILIĞI MÜRACAAT ŞARTLARI

a) Sınava katılma genel koşullarını sağlamak.

b) 2021 ve 2022 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanlarında Tablo 1’de belirtilen puan tiplerinden en az 70 puan ve üst almış olmak.

c) 2021, 2022 ve 2023 yılı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanlarından ve/veya e-YDS imtihanlarından, en az 70 ve üst puan almış olmak yahut lisan yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan evraka sahip olmak, (Yabancı lisan puan yahut Tertip değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara nazaran yapılacaktır.)

TABLO 1.

İDARİ MEMUR MÜRACAAT ŞARTLARI

a) Sınava katılma genel kaidelerini sağlamak.

b) 2021 ve 2022 yılı halk İşçi Seçme İmtihanlarından Tablo 2’de belirtilen puan tiplerinden en az 70 puan ve üst almış olmak.

TABLO 2.

4- Başvuruda İstenen Belgeler*

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden ( www.hib.org.tr ) temin edilecek İş Talep Formu,

b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.)

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Öğrenim diploması fotokopisi yahut Mezuniyet evrakı (e-devlet üzerinden barkodlu belge),

e) KPSS İmtihan Sonuç Evrakı,

f) YDS İmtihan Sonuç Evrakı,

g) Güncel Özgeçmiş (CV)

h) Adli Sicil Belgesi

i) Askerlik durum Evrakı (Erkek Adaylar İçin)

*Sınavı kazanan adaylardan doküman asılları istenecektir, E-devlet sistemi üzerinden temin edilen dokümanlar kabul edilmektedir.

5- müracaat Adresi ve Zamanı

Başvurular 4’üncü unsurda belirtilen, imtihandan Evvel istenilen evraklar ile birlikte; genel Sekreterliğimiz evrak kayıt ünitesine 09/05/2023 tarihi saat 17.30’a kadar şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, doküman ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

Adaylar genel Sekreterliğimizde yalnızca 1(bir) takımda misyon almak için müracaatta bulunabilecekler; aniden Çok takıma müracaat yapan adayların hiçbir başvurusu sürece konulmayacak, sehven sürece konulsa ve imtihanı kazansalar dahi imtihanları sonradan iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri, 17/05/2023 tarihinde genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görüntü ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir