İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği İşçi Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

İSTANBUL DOKUMA VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ (İTKİB)

İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

 1. İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla Sürücü takımı için 1 (bir) işçi alınacaktır.
 1. Sınava Katılma Şartları
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,
 5. 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme kabahatlerinden mahküm olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,
 9. TİM ve İhracatçı Birliklerinden yahut daha Evvel çalıştıkları Amel yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci hususunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,
 10. 2018 yahut 2019 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 1’de belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak,

TABLO.1

  Yarışma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan çeşidinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve müracaat yahut kıymetlendirme süreci devam eden imtihanlardan yalnızca birine başvurabilir, birden Çok müracaat durumunda adayın bütün müracaatları iptal edilecektir. Daha Evvel TİM yahut Birlik imtihanlarında 2 sefer elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde Deneyim müddeti içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar imtihana katılamaz.
 1. Başvuruda İstenilen Belgeler
 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) Amel talep formu,
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması),
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim Diploması yahut mezuniyet evrakının fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik evrakı ile birlikte),
 5. KPSS Sonuç evrakı,
 6. Yabancı lisan imtihanından minimum puanı aldığını gösterir doküman (var ise) ,
 7. Güncel Özgeçmiş (CV),

*Sınavı kazanan adaylardan doküman asılları istenecektir.

 1. Başvuru Adresi

Başvurular, 4’üncü hususta belirtilen evraklar ile, İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne en geç 22 Aralık 2020 saat 17.00’a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, evrak ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

 1. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görüntü ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 1. Kimlik Belgesi

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

BAĞLANTI BİLGİLERİ

TELEFON / WEB ADRESİ

ADRES

İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği (İTKİB)

0(212) 454 02 70

www.itkib.org.tr

Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir