İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon Birlikleri 1 İşçi Alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

İstanbul Dokumacılık Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği (İtkib) İşçi Alımı Duyurusu

 1. İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla Sürücü takımı için 1 (bir) işçi alınacaktır.
 1. Sınava Katılma Şartları
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. En az iki yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olmak,
 5. 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme kabahatlerinden mahküm olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak;
 9. TİM ve İhracatçı Birliklerinden yahut daha Evvel çalıştıkları Amel yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci hususunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,
 10. 2018 yahut 2019 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarında Tablo 1’de belirtilen puan çeşidinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.1

  Yarışma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan tipinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve müracaat yahut kıymetlendirme süreci devam eden imtihanlardan yalnızca birine başvurabilir, aniden Çok müracaat durumunda adayın bütün müracaatları iptal edilecektir. Daha Evvel TİM yahut Birlik imtihanlarında 2 defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde Deneyim müddeti içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar imtihana katılamaz.
 1. Başvuruda İstenilen Belgeler
 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) Amel talep formu,
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim Diploması yahut mezuniyet dokümanının fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte)
 5. KPSS Sonuç belgesi
 6. Yabancı lisan imtihanından taban puanı aldığını gösterir evrak (var ise)
 7. Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan evrak asılları istenecektir.

 1. Başvuru Adresi

Başvurular, 4’üncü hususta belirtilen evraklar ile, İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne en geç 02 Kasım 2020 saat 17.00’a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, doküman ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının tıpkı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

 1. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, bağlantı ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görüntü ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 1. Kimlik Belgesi

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TELEFON / WEB ADRESİ

ADRES

İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği (İTKİB)

0(212) 454 02 70

www.itkib.org.tr

Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir