İşletme Fakültesi mezunu çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 01, 2023 Yorum Yok

3308 sayılı Mesleksel Eğitim Kanunun; “Tanımlar” başlıklı 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (g) bendinde; “Usta öğretici”, ustalık yeterliğini kazanmış, Namzet çırak, çırak, kalfa ile mesleksel ve teknik eğitim Okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleksel eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi,” (m) bendinde ise; “Eğitici Personel”, mesleksel yeterliğe sahip, öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, Amel pedagojisi eğitimi almış, mesleksel eğitim metot ve tekniklerini bilen ve uygulayan yahut mesleksel ve teknik eğitim Okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, Uğraş dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi; Anlatım eder.”

“Eğitim ve çalışma” başlıklı 12 nci hususunun üçüncü fıkrasında; “Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına nazaran, işyerinin ve mesleğin özelliklerine Müsait olarak ehil öğreticinin nezaretinde yapılır.”

“Usta öğretici bulundurma şartı” başlıklı 15 inci hususunun birinci fıkrasında; “Aday çırak ve çırak almak için işyerinde ehil öğretici bulunması koşuldur.”

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Kalfalık, ustalık ve ehil öğreticilik dokümanı düzenlenmesi” başlıklı 70/A hususunun ikinci fıkrasında,“Ustalık yahut işyeri açma dokümanına sahip olanlar ile en az ön lisans düzeyinde mesleksel eğitim almış olanlar, Okul ve kurumlarca açılan Amel pedagojisi kursuna katılabilirler. İş pedagojisi kursu uzaktan eğitim yolu ile de düzenlenebilir ve imtihanları e-Sınav biçiminde yapılabilir. Kursu muvaffakiyet ile tamamlayanlara ehil öğreticilik dokümanı verilir. ehil öğreticilik dokümanı; ustalık evrakı, işyeri açma evrakı yahut en az ön lisans diploması ile Bir arada kullanılır.” kararları bulunmaktadır.

20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Şurası Başkanlığının Kararında “Öğretmenlik Alanları, Nakil ve Ders Okutma Esasları” belirlenmiştir.

Bu kapsamda; işletmelerde marifet eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yapacak Namzet çırak, çırak, kalfa ile mesleksel ve teknik eğitim Okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden Mesul olacak ehil öğretici/eğitici işçinin; kayıt olacak öğrencinin Uğraş kolundan ustalık evrakı, işyeri açma dokümanı yahut en az ön lisans diplomasından birisi ile Bir arada ehil öğreticilik evrakına yahut pedagojik formasyon dokümanına sahip olması gerekmektedir.

Ön lisans ve lisans mezunlarının; hangi alan/dalda ehil öğreticilik yapabilecekleri ve hangi alan/daldan çırak Talebe yahut ustalık telafi öğrencisi olarak kayıt olabilecekleri konusunda, öncelikle 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığının Kararına nazaran süreç yapılması, Laf konusu alan/dalın i20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığının Kararında bulunmaması durumunda ise alınan eğitimin içeriği ile öğrencinin kayıt olacağı Uğraş kısmının öğretim programının içeriğinin ilgili Meydan öğretmenlerinden kurulacak komite tarafından incelenmesi ve en az %80 oranında kapsamasına nazaran karar verilmesi gerekmektedir.

20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığının Kararı incelendiğinde işletme mezunlarının “Muhasebe ve Finansman” alanı ile “Pazarlama ve Perakende” alanına Muallim olarak atanabilecekleri ve “Satış Elemanlığı” Uğraş kolunun derslerini de okutabilecekleri görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü 06.12.2022 tarih ve 65191730 sayılı görüş yazısında; “İşletme kısmından en az ön lisans diploması ile Bir arada “Pedagojik Formasyon” aldığını gösterir evrak yahut ehil öğreticilik dokümanı olanlar “Satış Elemanlığı” Uğraş kısmından ehil öğreticilik yapabilirler ve çırak Talebe yahut ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilirler. Fakat, bu bireyler eğitim almış oldukları alan/dal ile ilgili hiçbir alan/dala çırak Talebe yahut ustalık telafi öğrencisi olarak kayıt olamazlar.” açıklamasına yer verildi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir