İmtihansız unvan değişikliği için doktoranın meslekle ilgili olması Kaide mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Soru: V.H.K.İ. olarak vazife yapıyorum. İşletme ve sosyoloji kısımları lisans mezunuyum, ayrıyeten işletme kısmında doktora eğitimimi tamamladım. Sosyoloji kısmı lisans mezunu olmam ve tabip unvanına sahip olmam nedeniyle Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine nazaran imtihansız olarak sosyolog takımına atanmam Mümkün mü yoksa imtihansız olarak atamalar için lisans ve doktora mezuniyetinin tıpkı kısımda olması Mecbur mu?

Cevap: Lisansüstü eğitim kapsamında yapılan doktoranın memurlara sağladığı yararlardan biri vazifede yükselme imtihanına tabi olmaksızın kimi takımlara atanma, bir Öteki de unvan değişikliği imtihanına girmeksizin tahsille ihraz edilen unvana atanmadır. halk Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair genel Yönetmeliğin 2. hususunun ikinci fıkrasının (f) bendinde, “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora tahsilini bitiren personelden, atanılacak vazife için aranan ve 6 ncı hususun ikinci fıkrasına nazaran hesaplanan Yekün hizmet mühletine sahip olmaları ve mevzuatla aranan tahsil kuralını taşımaları kaydıyla uzman yahut birebir seviyedeki vazifeler ile daha alt misyonlara, … yapılacak atamalarda bu Yönetmelik kararları uygulanmaz.” kararına, ek 3. hususunda ise, “Bu Yönetmelik kapsamındaki çalışandan doktora tahsilini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği imtihanına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.” kararına yer verilmiştir. Misal kararlar kurumsal yönetmeliklerde de yer almakta olup ayrıyeten Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında yer Meydan sosyolog takımı unvan değişikliği imtihanına tabi takımlar ortasında sayılmaktadır.

Bu kararlardan, lisans seviyesinde sosyoloji kısmı mezunu olup lisansüstü eğitim kapsamında doktora yapmış olan memurun unvan değişikliği imtihanına tabi olmaksızın sosyolog takımına atanmasında rastgele bir tereddüt bulunmadığı anlaşılmaktadır. Fakat şahıs hem işletme mezunu hem de sosyoloji kısmı mezunu ise ve doktorasını işletma alanında yapmışsa durum ne olacaktır? Üstte yer verdiğimiz kararda doktoranın lisans tahsili görülen alanla ilgili olması gerektiği belirtilmemiştir.

Kıyas yoluyla bir sonuca varılması için 657 sayılı Kanunun 36/A hususunun (9) numaralı alt bendinde yer Meydan karara bakılmasında fayda bulunmaktadır. Laf konusu kararda, “Memurluğa girmeden Evvel yahut memuriyetleri sırasında yüksek tahsil üstü master derecesi almış olanlarla yüksek tahsil kurumlarında en az bir Yıl ek tahsil yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık dokümanı alanlara, meslekleri ile ilgili tahsil kısımlarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili tahsil kolunda doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.” denilmektedir. kanun koyucu doktora sebebiyle ek derece yahut kademe verilebilmesi için doktoranın memurun mesleği ile ilgili alanda yapılmış olması şartını açıkça Anlatım etmiştir.

Sonuç olarak hem genel yönetmelikte hem de kurumsal misyonda yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde doktora derecesine sahip memurların vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanına tabi olmaksızın atanmasında doktoranın mesleğiyle ilgili olma kaidesi yer almadığından işletme mezunu olup ardından bu alanda doktora yapan memurun sosyoloji lisans mezunu da olması halinde unvan değişikliği imtihanına tabi olmaksızın boş bulunan sosyolog takımına atanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir