Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 13, 2023 Yorum Yok

Soru : Merhabalar.. birinci sigorta teşebbüs Özel bölümde 2005 ve sonrasında 2009 da memur oldum. 15 yıllık memuriyetim olacak istifa ettiğim vakit. Memuriyetten istifa edip Özel kesime gecem. Memuriyette askerlik borçlanmam ve Özel bölümdeki çalışmalarımla 7000 Amel günüm doldu. lakin memuriyette 25 yılım dolmadı lakin diğer taraftan nihayet 1260 günün memuriyette(emekli sandığında) geçti. Artık benim emekliliğim nihayet 1260 güne bakarak emekli sandığından mı olacak yoksa memuriyette 25 yılı doldurmadığım için ssk dan mı olacak. Her ikisinde de 60 yaşa tabi olduğum katidir.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Hizmet bütünleştirme, 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar ile 2008 sonrası birinci sefer çalışmaya başlamış olanlara nazaran değişiyor.

Hizmetlerin toplanması, kısaca şahısların çalışma hayatlarındaki farklı statülerde geçen bütün çalışmaların bütünleştirilip Biricik bir statü üzerinden aylık bağlanması sürecidir.

Örnek; 10 Yıl esnaf, 5 Yıl personellik, 10 yılda memurluk yapan kişinin toplumsal Emniyet hakkı bu hizmetlerin toplamı üzerinden olacaktır. Yani 25 Yıl hizmet temel alınacaktır.

1 Ekim 2008 tarihinden Evvel çalışması olanlarda hizmet bütünleşmesi:

Kişinin 2008 öncesi hizmeti Mevcut ise (memur, emekçi, Bağ-Kur) hizmet birleştirmesi eski mevzuata nazaran, yani nihayet 7 yıllık hizmetin Çok geçtiği mevzuata nazaran yapılmaktadır. Bu durumda olanlar hakkında 2829 sayılı Toplumsal Emniyet Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında kanun kararları uygulanmaktadır
2829 sayılı kanun Husus 8 Kararı ile aylık bağlayacak kurumun tespiti yapılmıştır.

Madde kararı:

” Birleştirilmiş hizmet müddetleri toplamı üzerinden, ilgililere; nihayet yedi yıllık fiili hizmet müddeti içinde fiili hizmet mühleti Çok olan kurumca, hizmet müddetlerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet müddetlerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına nazaran aylık bağlanır ve ödenir.

Ancak, malullük, mevt, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa nazaran ıslak haddinden re’sen emekli olma ,süresi kanunla belirlenen görevlere atanma yahut seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet müddetlerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına nazaran aylık bağlanır.”

Hükmün yorumu:

Birleştirilmiş hizmet müddetleri toplamı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) üzerinden;

– nihayet yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet müddeti Çok olan Kurum (SSK, Bağ-Kur yahut Emekli Sandığı gibi)

– nihayet yedi yıllık hizmetleri içerisinde SSK, Bağ-Kur yahut Emekli Sandığı hizmetlerinin eşit olması halinde ise nihayet kere tabi olunan Kurum, Mevzuatına ait kararlar uygulanmaktadır. (506 Sayılı Kanun, 1479 sayılı kanun yahut 5434 sayılı kanun gibi)

Bu kanunda nihayet sefer tabi olunan Kurum mevzuatına nazaran süreç yapılacak olanlar ayrılmış, bu kümeye girenlerde nihayet yedi yıllık hizmet hesabı yapılmamaktadır.

Bu durumlar;

– Malullük,- Mevt,- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa nazaran ıslak haddinden re’sen emekli olma,- Müddeti kanunla belirlenen görevlere atanma yahut seçilme,- Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi,

Halleridir. Buna nazaran de ilgililere hizmet müddetlerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına nazaran aylık bağlanmaktadır.

Örnekler ;

1- 1999 yılında yedek subaylık hizmeti olan ve 02.06.2001 – 02.06.2022 tarihleri ortasında 21 Yıl SSK.lı hizmeti olan bir kişi, 15.08.2022 tarihinde devlet memuriyetine girmiş olsun, 15.03.2026 tarihine kadar 4 Yıl çalıştıktan sonra emekli olsun. Bu şahıs hakkında nihayet yedi yıllık hizmet müddetinin yarısından fazlası (1260 gün ve daha fazlası) Devlet memurluğunda geçen mühleti olduğundan, şahıs hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa nazaran emekli aylığı bağlanacaktır.

2- 2001 yılında memurluk hizmetine başlayan şahıs 18 Yıl memurluk hizmetinden sonra 2019 yılında istifa etmiş olsun ve bu şahıs daha sonra 2020 yılında Amele statüsünde çalışsın. Bu şahıs 6 Yıl Amele olarak çalıştığını varsayalım. Bu durumda nihayet 7 yıllık hizmetinin fazlası Amele statüsünde geçen hizmet olacağından, bu şahıs hizmetleri bütünleştirip Amele statüsünden emekli olmaya hak kazanacaktır.

1 Ekim 2008 tarihinden Evvel hiçbir statüde çalışması olmayan ve bu tarihten sonra birinci defa çalışmaya başlayanlar:

İlk kere 2008’den sonra işe başlayan memur 5510 sayılı Kanuna tabi olacaktır. Bu kanundaki karara nazaran ise, sigortalılık müddeti en Fazla hangi statüde geçmiş ise o statüden emekli olacaktır. Bu durumda olanlar hakkında 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu kararları uygulanmaktadır.

5510 sayılı kanun Unsur 53 kararı ile aylık bağlayacak kurumun tespiti yapılmıştır. Unsur kararı:

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü unsurun birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en Çok sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet müddetlerinin eşit olması ile malüllük ve vefat halleri ile ıslak haddinden re’sen emekli olma, müddeti kanunla belirlenen görevlere atanma yahut seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise nihayet sigortalılık hali temel alınır.”

Hükmün yorumu:

– En Çok sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali,

– Hizmet müddetlerinin eşit olması ile malüllük ve vefat halleri ile ıslak haddinden re’sen emekli olma, mühleti kanunla belirlenen görevlere atanma yahut seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise nihayet sigortalılık hali,

Esas alınacaktır.

Bu uygulama 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı kanun kapsamında birinci kere sigortalı olanlar hakkında uygulanacaktır.

Örnek; 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra 15.12.2009 tarihinde sigortalı misyona girmiş bir kişiyi ele alalım. 15.12.2009 – 07.12.2033 yılları ortasında 24 yıllık bir müddeti var, bu şahıs daha sonra 08.03.2034 tarihinde devlet memurluğuna girmiş ve 08.03.2038 tarihinde emekli olsun. Bu şahıs hakkında 5510 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararı uygulanacak ve nihayet yedi yıllık hizmetlerine bakılmadan bütün hizmetleri dikkate alınacağından, bütün hizmetlerde de sigortalı müddeti daha Çok olduğundan bu şahıs hakkında devlet memuru olarak değil Amele statüsünden aylık bağlanması süreci yapılacaktır.

Sonuç kıymetlendirmemiz:

5434 e nazaran nihayet yedi yıllık hizmete nazaran aylık bağlanacak statü belirlenmekte, hasebiyle 1260 gün kuralı işlemektedir.

5510 a nazaran ise bütün çalışma müddetleri içerisinde en Çok geçen statü Kıymetli olmakta, 1260 gün kuralı işlememektedir.

Hizmet bütünleşmesi için bir statüde 25 Yıl hizmet yapmış olma koşulu Mevcut mıdır?

Hizmet bütünleşmesinde muhakkak bir mühlet çalışmış olma koşulu yoktur, kişinin 1 gün dahi hizmeti olursa farklı statüde geçen öteki hizmetlerle birleştirilir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu kıymetlendirmemiz:

1 Ekim 2008 tarihinden Evvel çalışmaya başlamış olmanız nedeniyle nihayet 7 yıllık hizmet kuralına tabi olursunuz.

Dolayısıyla memurluktan istifa ettikten sonra Amele statüsündeki çalışmalarınız 1260 gün ve daha Çok olursa memurluk statüsünden emekli olamazsınız, külliyen Amele statüsündeki emeklilik koşullarına tabi olursunuz.

İstifa ettikten sonra Tekrar memurluk statüsünden emekli olma niyetiniz olması halinde 25 Yıl hizmetinizin (işçi, borçlanılan müddetiniz, memurluk müddetiniz toplamı) olması gerekmekte ve Amele statüsünde çalışma sürenizin de, yani SGK prim ödenmiş sürenizin 1260 gün iç daha az bir mühlet olması gerekmektedir. 1260 gün ve daha Çok SGK primleri ödenirse Amele statüsünden, 1259 gün ve daha az SGK primleri ödenirse memur statüsünden (60 ıslak ve 25 hizmet yılı tamamlanmış olması kaydıyla) emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Verdiğiniz bilgilere nazaran de memurluk statüsünden emekli olmanız için 25 Yıl hizmetinizin olması gerekmekte, bu durumda da 1260 gün kuralını Amele statüsünde aşmış olacağınızı değerlendirdiğimizden memur statüsünden emekli olmanızın Muhtemel olamayacağınızı,

Ancak, diyelim istifa ettiniz ve Amele statüsünde 3 Yıl 6 ay yahut daha Çok çalıştınız, bu durumda memurluktan emekli olabilmeniz için tekrar memur olmanız ve memurluk sürenizde de 3 Yıl 6 ay yahut daha Çok çalışmanız gerektiğini belirtebiliriz. Münasebetiyle aylık bağlanma statüsünün belirlenmesinde 25 tam hizmet yılının bir ilgisinin bulunmadığını söyleyebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir