Hizmet birleştirmede nihayet 7 Yıl ve 1260 gün nasıl hesaplanır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

SORU: Değişik sorulara verdiğiniz karşılıklarda 5434 sayılı kanuna tabi olan bir memur istifa ettiği takdirde nihayet yedi yıllık hizmetin hangi statüde geçtiğinin Değerli olduğunu, emeklilikten evvelki nihayet yedi yıllık müddette emekçi, esnaf üzere Mecbur sisteme iç bir çalışmanın 3 Yıl 6 ayı geçtiğinde memur statüsünden emekli olunmadığını, Amele yahut esnaf statüsünden emeklilik kapsamına iç olacağını belirtmektesiniz. Benim sorum nihayet yedi yıllık müddet ve 3 Yıl 6 aylık mühletin nasıl hesaplandığı ile ilgili olacak. 5434 sayılı kanuna tabi ve 23 yıllık memuriyeti olan ve emekliliğine yaşa takıldığı için 10 Yıl kalmış biri istifa ettiğinde bu on Yıl içinde ders vermek, danışmanlık yapmak, part-time çalışmak üzere ayda birkaç gün müddetlerde emekçi statüsünde çalıştığında bu çalışmalar emekli sandığı kapsamında emekli olmaya Mani midir? Yani önümüzdeki on Yıl içinde her ay beş gün (yılda 60 gün, nihayet on yılda 600 gün, emeklilik öncesi nihayet yedi yılda 420 gün) çalışılmasının emekli sandığından emekli olmaya manisi olur mu? Hürmetlerimle

CEVAP: Hizmet birleştirmede nihayet 7 Yıl ve 1260 gün nasıl hesaplanır? Sorunuz özelinde mevzuyu değerlendirmekteyiz.

Kısa bilgiler olarak;

2008 yılı Ekim ayından evvel, personel, esnaf, memurluk hizmetleri olanlar hakkında 2829 sayılı hizmet bütünleştirmesi adap ve asıllarını belirleyen kanun kararları uygulanır. Bu Kanuna nazaran hizmet bütünleşmesinde;

Son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) ehemmiyeti bulunur. nihayet 7 yıllık hizmet müddeti kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar. Bu tespite nazaran;

– nihayet yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet mühleti Çok olan statü temel alınır. 2 statüde, yani Amele ve memur olarak çalışmaları olan şahıs nihayet 7 Yıl içerisinde 1260 gün ve daha Çok hangisinde geçmişse şahıs bir tercihte bulunamaz ve o statüden emekli olmak durumundadır. Yani 20 Yıl personel, 5 Yıl da memur ise memur olarak emekli olur, Amele olarak emekli olmak isterse de memurluktan ayrılıp en az 1260 gün ve daha Çok Amele olarak çalışması gerekir.

– şayet nihayet yedi yıllık hizmetleri içerisinde 3 statüde, yani emekçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olan kişinin Yine nihayet yedi Yıl içerisinde bu üç statüden hangisi Çok ise o statüden emekli olabilir, eşit olması halinde ise nihayet statüsü temel alınır.

NOT OLARAK; nihayet 7 Yıl hizmet içerisinde 3 Yıl 6 ay (1260 gün) hesaplamasında hizmet mühleti uygulanmaz, bu müddet içerisinde SGK primleri ödenmiş hizmetler toplamı uygulanır.

Son 7 Yıl kuralı (1260 gün kuralı) uygulanmayacak durumlar:

2829 sayılı Kanunda nihayet kere tabi olunan Kurum mevzuatına nazaran süreç yapılacak olanlar ayrılmış, bu kümeye girenlerde nihayet yedi yıllık hizmet hesabı yapılmaz. Bu durumlar;
– Malullük,
– Mevt,
– 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa nazaran ıslak haddinden re’ sen emekli olma,
– Mühleti kanunla belirlenen görevlere atanma yahut seçilme,
– Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi, durumlarıdır.

Son 7 Yıl hizmet ve nihayet 1260 günün hesaplanmasının daha uygun anlaşılması için örnekler vermekteyiz.

Örnek 1- şahıs 2 Ocak 1989 – 2 Ocak 1997 tarihleri ortasında Amele statüsünde 2850 gün ( 7 Yıl 11 ay) primli hizmeti olsun, şahıs daha sonra 3 Şubat 1999 tarihinde memurluğa başlasın ve memurluk hizmetinden de 3 Şubat 2019 yılında ayrılsın, bu kişinin memurluk hizmeti de 20 Yıl olsun. şahıs daha sonra 4 Mart 2020 tarihinde Amele olarak çalışsın ve diyelim 4 Mart 2022 tarihinde bu işinden ayrılsın (bu süredeki hizmetleri de 2 Yıl 11 ay olsun) ve emeklilik talebinde bulunsun. Bu kişinin nihayet 7 Yıl içerisindeki hizmetlerin 3 Yıl 6 ay hesaplamasında 4 Mart 2022 – 7 Yıl = 4 Mart 2015 yılına bakılmayacak, LAKİN nihayet 7 Yıl hizmet hesaplamasında kişinin nihayet 7 Yıl içerisindeki hizmetlerinin toplamı 1260 gün ve daha fazlası memurluk hizmeti olacağından, emeklilikte memurluk kararları uygulanıp aylık bağlanabilecektir. Yani işçilikte 2 Yıl 11 ay, memurlukta da 4 Yıl 1 ay hizmeti temel alınacak münasebetiyle nihayet 7 Yıl hizmetlerin toplamının yarısından fazlası memurluk hizmeti olacaktır ve memurluk emeklilik kararları emeklilikte uygulanacaktır.

Örnek 2- Birinci örneğimizdeki şahıs şayet 4 Mart 2020 tarihinde işçiliğe başlayıp, bu mühleti de 4 Haziran 2023 yahut daha Çok bir mühlet çalışıp ayrıldığında bu sefer personellik mühleti nihayet 7 Yıl hizmetleri ortasında Yekün personellik hizmeti Çok olacağından, yani 1260 günden Çok hizmet toplamı olacağından, bu şahıs emeklilik talebinde bulunduğunda memur olarak değil, Amele olarak emeklilik kararlarına tabi olacaktır.

ÖZETLE; nihayet 7 Yıl müddet ve 3 Yıl 6 ay mühletin hesabında hizmetlerin bitiminden geriye yanlışsız 7 Yıl hizmet müddeti hesabı yapılmayıp, geriye hakikat 7 Yıl SGK primleri yatırılmış hizmet toplamı temel alınmaktadır.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu kıymetlendirmemiz:

23 Yıl memurluk hizmetinizden sonra istifa ettiğinizi ve emeklilik yaşınızın dolumuna 10 Yıl kaldığını belirtmektesiniz. Bundan sonra memurluk için emeklilik yaşınızı bekleyeceğiniz tarihe kadar, yani 10 yıllık mühlet içerisinde personellik, esnaflık üzere çalışmalarınız olması ve bu çalışmalarınız temel alınarak SGK primleri yatırılmış hizmet toplamının 3 Yıl 6 ay ve daha Çok olması halinde büsbütün, yani hem emeklilik yaşı hem emeklilik hizmet mühleti açısından personellik kararlarına tabi olursunuz. LAKİN bu 10 yıllık mühlet içerisinde personellik, esnaflık üzere SGK primleri yatırılmış çalışma hizmet toplamınız 3 Yıl 5 ay 29 gün yahut daha az olursa memurluk kararlarına tabi olursunuz. Belirttiğiniz formda yılda 60 gün, nihayet 10 yılda 600 gün SGK primleri yatırılmış çalışmalarınız olduğunda Yine 1260 gün ve daha fazlasını doldurmayacağından emeklilik yaşınızın dolacağı tarihte işinizden ayrılıp emeklilik talebinde bulunmanız halinde memurluk statüsünden emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Sonuç bağlamında 10 yıllık müddete bakılmaz, bu müddet içerisinde SGK primleri yatırılmış Yekün hizmet müddetine bakılır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir