Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı Alacak

Genel Kas 20, 2022 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

1 – İMTİHANA AİT BİLGİLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 (Elli) Muhasebe Denetmen Yardımcısı takımına Nakil yapılmak üzere giriş imtihanı yapılacaktır.

2 – İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanının yazılı kısmı 18/02/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile İmtihan giriş yerleri Muhasebat genel Müdürlüğü (bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak Anlatım edilecektir) internet adresinde (https://muhasebat.hmb.gov.tr) İmtihan tarihinden en az 15 gün Evvel ilan edilecektir. Adaylar İmtihan bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olanlara, kelamlı İmtihan tarihi ve yeri Bakanlığımız (https://www.hmb.gov.tr) ve genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde duyurulacaktır.

3 – GİRİŞ İMTİHANI VE İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

Muhasebe Denetmen Yardımcılığı giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki etapta yapılacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana girmeye hak kazanamazlar.

Giriş imtihanı kaideleri:

Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş imtihanına başvuracak adayların, nihayet müracaat tarihi 30/12/2022 prestijiyle aşağıdaki genel ve Özel kaideleri taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 yahut 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP47 yahut KPSSP48 puan cinsinden en az 75 (Yetmiş beş) puana sahip olmak (Adaylar müracaatlarını belirtilen puanlardan yalnızca birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan tipini kullanmaları lehlerine olacaktır),

ç) Giriş imtihanının yazılı evresinin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

d) Daha Evvel giriş imtihanına en Çok iki Defa katılmış olmak,

e) Başvuruyu mühleti içerisinde yapmış olmak.

4 – İMTİHAN DUYURUSU VE BAŞVURU

a) Adaylar müracaatlarını 19/12/2022 (09:00) – 30/12/2022 (23:59) tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Meslek kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacak, şahsen, kargo yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, müracaatların nihayet güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Giriş imtihanına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma yahut mezuniyet dokümanlarını .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait denklik evrakı olan adayların, diploma yahut mezuniyet dokümanı yerine denklik dokümanını .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Erkek adayların askerlik bilgileri ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde kusur olan adayların rastgele bir askerlik şubesinden bilgilerini güncelledikten sonra müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

d) “İşleminiz Muvaffakiyetle Gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmelidirler.

e) müracaat tarihleri içerisinde yapılan müracaat sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Şimdi Tamamlanmadı” sürecindeki müracaatlar “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

f) müracaat tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan fakat başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer Meydan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile var başvurusunu iptal edebilecektir. İptal süreci gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar müracaat yapılabilecektir.

g) müracaat sürecinin yanılgısız, eksiksiz ve ilanda yer Meydan konulara Müsait olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden Namzet sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen aday, rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ğ) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde rastgele bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.

h) Bakanlık, sisteme yüklenen dokümanların asıllarını, müracaat yahut imtihanın her basamağında adaylardan isteyebilir.

5 – MÜRACAATIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a) Meslek kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaat yapmayanların,

b) müracaat süreçlerini mühleti içinde (19/12/2022-30/12/2022 tarihleri arasında) yapmayanların yahut başvurusunu tamamlamayanların,

c) Müracaatta yer Meydan bilgileri Noksan ve/veya kusurlu olanların,

ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği” kararlarında belirtilen kaideleri taşımayan yahut bu durumu sonradan tespit edilenlerin,

başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 – YAZILI İMTİHANA ÇAĞRILMA VE İMTİHAN GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılma kaidelerini taşıyan ve yordamına Müsait olarak başvuranlardan, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere birinci 1000 Namzet giriş imtihanına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 1000 inci sıradaki Namzet sayısının aniden Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların İmtihan yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve genel Müdürlüğün internet adreslerinden ilan edilecek olup adaylar imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı halk işe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer Meydan “Muhasebe Denetmen Yardımcılığı İmtihan Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle İmtihan tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. İmtihanda giriş dokümanı ile Birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut şoför evrakı üzere fotoğraflı ve onaylı Özel kimlik evrakı bulundurulacaktır. İmtihana katılabilmek için bu dokümanın ibrazı kuraldır.

Sınava katılma hakkını elde edenlere ait üste yer almayan müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

7 – YAZILI İMTİHANIN BİÇİMİ VE KONULARI

Yazılı İmtihan test yolu ile Biricik oturumda yapılacaktır.

Yazılı İmtihan mevzuları:

a) Maliye:

– Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

– Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin genel Esasları

– halk Maliyesi

b) İktisat:

– Mikro ve Makro İktisat

– İktisadi Niyetler Tarihi

– Nakit Teorisi ve Politikası

– Türkiye Ekonomisi

– Memleketler arası İktisat

– Yeni Ekonomik Sorunlar

c) Hukuk:

– Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

– idare Hukukunun genel Asılları ve İdari Yargı

– Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Adabının genel Esasları

– Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

– uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

– Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

ç) Muhasebe:

– genel Muhasebe

– Temel Şirketler Muhasebesi

– Temel Maliyet Muhasebesi

– Mali Tablolar Analizi

8-YAZILI İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için, her İmtihan kümesinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve bütün İmtihan kümelerinin aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

Yazılı İmtihan sonuçları, Meslek Kapısı halk işe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden, Bakanlığımız ve genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

9 – KELAMLI SINAV

Yazılı imtihanda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak, Nakil yapılacak takım sayısının dört katını geçmemek üzere, kelamlı İmtihan duyurusunda belirtilen sayıda Namzet kelamlı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla birebir puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

Yazılı imtihandan en az 70 puan almış olmak, kelamlı imtihana çağrılmayan öteki adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş imtihanının kelamlı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların İmtihan yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde ilan edilecek olup adaylar imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı halk işe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan “Sınavlarım/Mülakatlarım”

menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sözlü imtihanda adaylar:

a) Yazılı İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden başka farklı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

Adaylar, İmtihan heyeti tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden kıymetlendirilir. Verilen puanların toplamı, kelamlı İmtihan puanını teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

10 – GİRİŞ İMTİHANI PUANI VE SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve kelamlı imtihanın her birinden başka ayrı en az 70 puan Meydan adaylar giriş imtihanında başarılı sayılır. Yazılı ve kelamlı imtihanın aritmetik ortalama puanı giriş imtihanı muvaffakiyet sırasını oluşturur.

Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sırasına nazaran sıralanarak, 50 Namzet asil, 25 Namzet da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların tıpkı olması halinde, sırasıyla yazılı puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Giriş imtihanı sonuçları, Meslek Kapısı halk İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden, Bakanlığımız ve genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

11 – GERÇEĞE ALIŞILMAMIŞ BEYAN

Gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenler imtihana alınmazlar. Giriş imtihanını kazananlardan imtihana katılma koşullarını taşımadığı anlaşılanların İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur.

12 – İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Giriş imtihanı sonuçlarına ait olarak genel Müdürlüğümüze, İlan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar İmtihan kurulunca incelenerek itiraz tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.

13 – MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞINA ATAMA

1- İmtihan sonucunda, ilan edilen 50 adayın ataması yapılır.

2- İmtihanda başarılı olanlardan Nakil koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların, İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

3- Nakil süreci yapılmadan Evvel feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

4- Atamaları yapılanlardan yasal müddet içerisinde misyona başlamayanların atamaları iptal edilir.

5- Atamaya temel dokümanlarını müddeti içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp vazifeye başladıktan sonra Çeşitli nedenlerle vazifesinden ayrılanların yerine, mesleksel eğitimin başlamasından Evvel olmak kaydıyla muvaffakiyet sırasına nazaran yedek listede yer Meydan adaylar ortasından Nakil yapılabilir.

14 – ÖBÜR HUSUSLAR

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan şoför evrakı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

30/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, akıllı saat, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar imtihana girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek imtihanları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar imtihanda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. karşılık kağıdında yapılacak işaretlemelerin Müsait formda yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak formda silinmesi konusundaki mesuliyet adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat genel Müdürlüğü

Personel Nakil ve Soruşturma Şubesi 2. Kat Oda No: 209 – 210 – 212

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 27 80 – 415 15 92 – 415 27 85 – 415 16 05

Faks : 0 (312) 425 18 72

Mail: personel@muhasebat.gov.tr

14388/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir