Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 Stajyer Muhasebat Kontrolörü Alacak

Genel Kas 20, 2022 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

1 – İMTİHANA AİT BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü takımına Nakil yapılmak üzere giriş imtihanı yapılacaktır.

2 – İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

Giriş imtihanı 28-29/01/2023 tarihlerinde sabah ve öğlenden sonra olmak üzere dört başka oturumda Ankara’da yapılacaktır.

Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile İmtihan giriş yerleri Muhasebat genel Müdürlüğü (bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak Anlatım edilecektir) internet adresinde (www.muhasebat.hmb.gov.tr) İmtihan tarihinden en az 15 (onbeş) gün Evvel ilan edilecektir. Adaylar İmtihan bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olan adaylara, kelamlı İmtihan tarihi ve yeri Bakanlığımız resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve genel Müdürlüğün internet adresinde (www.muhasebat.hmb.gov.tr) duyurulacaktır.

3 – GİRİŞ İMTİHANI VE İMTİHANA MÜRACAAT KURALLARI:

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrede yapılacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana girmeye hak kazanamazlar.

Giriş imtihanı koşulları:

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş imtihanına başvuracak adayların, nihayet müracaat tarihi 23/12/2022 prestijiyle aşağıdaki genel ve Özel kuralları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel kuralları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 yahut 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanını (KPSS) KPSSP48 puan cinsinden en az 80 (Seksen) puana sahip olmak,

ç) Giriş İmtihanının yazılı kademesinin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

d) Daha Evvel giriş imtihanına en Çok iki Sefer katılmış olmak,

e) Başvuruyu mühleti içerisinde yapmış olmak.

4 – İMTİHAN BAŞVURUSU:

a) Adaylar müracaatlarını 12/12/2022 – 23/12/2022 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Meslek kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacak, şahsen, kargo yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, müracaatların nihayet güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Giriş imtihanına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma yahut mezuniyet evraklarını .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait denklik evrakı olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine denklik dokümanını .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Erkek adayların askerlik bilgileri ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde kusur olan adayların rastgele bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

d) “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmelidirler.

e) müracaat tarihleri içerisinde yapılan müracaat sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Şimdi Tamamlanmadı” sürecindeki müracaatlar “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

f) müracaat tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan lakin başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer Meydan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile var başvurusunu iptal edebilecektir. İptal süreci gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar müracaat yapılabilecektir.

g) müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve ilanda yer Meydan konulara Müsait olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat kademesinde sisteme yüklenmesinden Namzet sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen aday, rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ğ) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde rastgele bir nedenle değişiklik yapılmayacaktır.

h) Bakanlık, sisteme yüklenen evrakların asıllarını, müracaat ve imtihanın her kademesinde adaylardan isteyebilir.

5 – MÜRACAATIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR:

a) Meslek kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaat yapmayanların,

b) müracaat süreçlerini mühleti içinde (12/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasında) yapmayanların yahut başvurusunu tamamlamayanların,

c) Müracaatta yer Meydan bilgileri Noksan ve/veya kusurlu olanların,

ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği” kararlarında belirtilen kaideleri taşımayan yahut bu durumu sonradan tespit edilenlerin, müracaatları geçersiz sayılacaktır.

6 – YAZILI İMTİHANA ÇAĞRILMA VE İMTİHAN GİRİŞ DOKÜMANI:

Sınava katılma kurallarını taşıyan ve yoluna Müsait olarak başvuranların sayısının 300 şahıstan Çok olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere birinci 300 Namzet giriş imtihanına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki Namzet sayısının apansızın Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların İmtihan yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır. Adaylar imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı halk işe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer Meydan “Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü İmtihan Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle İmtihan tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. İmtihanda giriş evrakı ile Birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut şoför evrakı üzere fotoğraflı ve onaylı Özel kimlik dokümanı bulundurulacaktır. İmtihana katılabilmek için bu dokümanın ibrazı kaidedir.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

7 – YAZILI İMTİHANIN BİÇİMİ VE BAHİSLERİ:

Yazılı imtihan, klasik yolda dört başka oturumda yapılacaktır. Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş imtihanı yazılı ve kelamlı kısımlar olarak aşağıda gösterilen bahis kümelerinden yapılır.

a) Maliye:

– Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

– Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin genel Esasları

– halk Maliyesi

b) İktisat:

– Mikro ve Makro İktisat

– İktisadi Niyetler Tarihi

– Nakit Teorisi ve Politikası

– Türkiye Ekonomisi

– Milletlerarası İktisat

– Aktüel Ekonomik Sorunlar

c) Hukuk:

– Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

– idare Hukukunun genel Asılları ve İdari Yargı

– Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Adabının genel Esasları

– Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

– uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

– Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

ç) Muhasebe:

– genel Muhasebe

– Temel Şirketler Muhasebesi

– Temel Maliyet Muhasebesi

– Mali Tablolar Analizi

8-YAZILI İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ

DUYURULMASI:

Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için, her İmtihan kümesinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve bütün İmtihan kümelerinin aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

Yazılı İmtihan sonuçları, Meslek Kapısı halk işe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden, Bakanlığımız ve genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

9 – KELAMLI İMTİHAN:

Yazılı imtihanda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak, Nakil yapılacak takım sayısının dört katını geçmemek üzere, kelamlı İmtihan duyurusunda belirtilen sayıda Namzet kelamlı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

Yazılı imtihandan en az 70 puan almış olmak, kelamlı imtihana çağrılmayan öteki adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş imtihanının kelamlı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların İmtihan yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı halk işe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sözlü imtihanda adaylar;

a) Yazılı İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden farklı ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

Adaylar, İmtihan heyeti tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden kıymetlendirilir. Verilen puanların toplamı kelamlı İmtihan puanını teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

10 – GİRİŞ İMTİHAN PUANI VE SONUÇLARININ İLANI:

Yazılı ve kelamlı imtihanın her birinden farklı ayrı en az 70 puan Meydan adaylar giriş imtihanında başarılı sayılır. Yazılı ve kelamlı imtihanın aritmetik ortalama puanı giriş imtihanı muvaffakiyet sırasını oluşturur.

Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sırasına nazaran sıralanarak, ilan edilen 25 Namzet asil, 5 Namzet da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların birebir olması halinde, sırasıyla yazılı puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Giriş imtihanı sonuçları, Meslek Kapısı halk İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden, Bakanlığımız ve genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

11 – GERÇEĞE KARŞIT BEYAN:

Gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenler imtihana alınmazlar. Giriş imtihanını kazananlardan imtihana katılma koşullarını taşımadığı anlaşılanların İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur.

12 – İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Giriş imtihanı sonuçlarına ait olarak genel Müdürlüğe, İlan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar İmtihan kurulunca incelenerek itiraz tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.

13 – STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜNE ATAMA

1- İmtihan sonucunda, ilan edilen 25 adayın ataması yapılır.

2- İmtihanda başarılı olanlardan, Nakil kaidelerini taşımadıkları sonradan anlaşılanların İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

3- Nakil süreci yapılmadan Evvel feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

4- Atamaları yapılanlardan yasal mühlet içerisinde misyona başlamayanların atamaları iptal edilir.

5- Atamaya temel dokümanlarını mühleti içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp vazifeye başladıktan sonra Çeşitli nedenlerle misyonundan ayrılanların yerine, mesleksel eğitimin başlamasından Evvel olmak kaydıyla muvaffakiyet sırasına nazaran yedek listede yer Meydan adaylar ortasından Nakil yapılabilir.

14 – ÖTEKİ HUSUSLAR

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan şoför dokümanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

23/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan müracaatlar dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek öbür aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları Ehemmiyet arz etmektedir.

Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek imtihanları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

İlan olunur.

ADRES BİLGİLERİ:

Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı : Hazine ve Maliye Bakanlığı

Muhasebat genel Müdürlüğü

Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı

Kazakistan Caddesi No: 112 06510 Emek/ANKARA

İstanbul kontrol Küme Başkanlığı : Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi No: 19 Kat: 1-2 34112 Sirkeci/İSTANBUL

İzmir kontrol Küme Başkanlığı : Cumhuriyet Bulvarı No: 7/A 35250 Konak/İZMİR

Tel : 0 (312) 215 57 95

Faks : 0 (312) 215 57 34

Mail : denetim@muhasebat.gov.tr

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir