Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Halkbankası banko hizmetleri asistanıalımı yapacaktır.

Halkbank İşçi Alım İlanı

Bankamızda istihdam edilmek üzere Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı) alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 2 Ağustos 2021 – 16 Ağustos 2021

Sınav Tarihi: 5 Eylül 2021

HALKBANK BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI) İMTİHAN İLANI

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanda işçi alımı yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve İmtihan şartları hakkında ayrıntılı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş İmtihanına katılabilmek için;

a) Türkiye C umhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi taammüden işlenen kabahatler ile ağır mahpus yahut 6 aydan Çok mahpus ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Erdem ve haysiyeti kırıcı cürümlerden ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara Nakit aklama, devlet sırlarını açığa vurma kabahatlerinden hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na nazaran bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Üniversitelerin tahsil mühleti en az 4 Yıl olan kısımlarından 01.09.2021 prestijiyle mezun olmak,

f) Sağlık d urumu açısından vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde misyon yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, Gerekli analiz ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Dokümanları; giriş imtihanının, yazılı ve mülakat olmak üzere bütün evreleri tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik misyonunu yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.05.2022 tarihine kadar tecilli olmak yahut bedelli askerlik yapacak olmak,

ğ) Başka bir kuruma karşı Mecbur çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tavır, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine Müsait bulunmak,

ı) müracaat için üstte belirtilen Vilayet ve vilayetlere bağlı ilçelerde ikamet etmek mecburidir. Adaylar Mernis’ten teyit edilen ikamet iline/ilçesine müracaat yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Görev İli/ İlçesi” listesinde yer almayan adayların İmtihan müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların imtihana katılabilmek için Gerekli kaidelere sahip olup olmadıkları, İmtihan müracaatındaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe karşıt beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; İmtihan ve mülakatı kazanmış olsalar dahi vazifeye başlatılmazlar, misyona başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Sınav müracaatları, 02 Ağustos 202116 Ağustos 2021 tarihleri ortasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr kontağından da erişilebilecek olan, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/adresinden yapılacak; şahsen yahut posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylardan, müracaat bedeli olarak 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) Tahsil edilecektir. İmtihan fiyatı 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile yapılabilecektir. EFT, Havale, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

“Sınav müracaat Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve nihayet 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, İmtihan müracaat formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan yahut belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan fakat imtihana girmeyen adayların yatırdıkları fiyatlar iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, İmtihan yeri ve saatini bildiren İmtihan giriş dokümanını; 31 Ağustos 2021 – 05 Eylül 2021 tarihleri ortasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş imtihanı yazılı etabı; 5 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa olmak üzere 5 farklı İmtihan merkezinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, vazife yeri Mernis’ten teyit edilen ikamet ili/ilçesi olmak şartıyla, ilanda belirtilen İmtihan merkezlerinden birini tercih edebilir.

Adaylar imtihana girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına Mani teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Şoför Belgesi yahut geçerlilik müddeti devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. İmtihan Giriş Evrakı posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV HUSUSLARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA TEKNİĞİ VE BAŞKA HUSUSLAR

Yazılı imtihana ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sınav, genel Yetenek Testi’nden oluşacaktır. genel Yetenek puanı en yüksek adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il/ilçe için gereksinimin 4 sert Namzet (son adayla birebir puanı Meydan adaylar dahil) mülakata çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online Benlik envanteri uygulaması yapılacaktır.

Genel Yetenek Testi:

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, Amel ortamına Özel olarak geliştirilmiş ölçme ve kıymetlendirme aracıdır. Test, mantık yürütme, sorun çözme ve eleştirel düşünme sorularından oluşmaktadır.

Kişilik Envanteri:

Adayların karakteristik özelliklerinin ve Temel yetkinliklerinin; ayrıyeten konuma uyumlarının belirlenmesi için kullanılan Benlik ve yetkinlik kıymetlendirme aracıdır.

Banka İmtihan koşullarında değişiklik yapma hakkını Zımnî meblağ.

İTİRAZ

. Yazılı İmtihan sorularına itiraz, en geç 06-08 Eylül 2021 tarihleri ortasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversite’ye yapılabilir.

. Yazılı İmtihan sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

Adaylar, yazılı İmtihan sonucuna ait itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) Amel günü içerisinde Üniversite’ye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla; İmtihan süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir